Tiếng Anh

Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia 2020 lần 1 Chuyên Thái Bình

220

Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2020 lần 1, dưới đây là đề thi thử môn tiếng Anh, các em cùng tham khảo.

Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia 2020 lần 1 Chuyên Thái Bình

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, không chính xác.

Question 9: My purse ….. at theo station while I ………….. for the train.

A.must have been stolen/was waiting              B. should have stolen/had been waiting

C. will be stolen/am waiting          D. had to steal/would be waiting

De thi thu mon Anh THPT Quoc gia 2020 lan 1 Chuyen Thai Binh

De thi thu mon Anh THPT Quoc gia 2020 lan 1 Chuyen Thai Binh

De thi thu mon Anh THPT Quoc gia 2020 lan 1 Chuyen Thai Binh

De thi thu mon Anh THPT Quoc gia 2020 lan 1 Chuyen Thai Binh

De thi thu mon Anh THPT Quoc gia 2020 lan 1 Chuyen Thai Binh

De thi thu mon Anh THPT Quoc gia 2020 lan 1 Chuyen Thai Binh

Theo TTHN

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm