Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – THPT Chuyên KHTN lần 2

225

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – THPT Chuyên KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lần 2, có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 9: Các polime dưới đây, polime nào không có tính đàn hồi ?

A.(-CH2-CH(CH=CH2)-)n                                        B.(-CH2-CH=CH-CH2-)n

C.(-CH2-CH=CCl-CH2)-)n                                        D.(-CH2-CH=CCH3-CH2)-)n

Câu 10: Hai kim loại đều thược  nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A.Sr, K                                 B.Be, Al                                  C.Ca, Ba                     D.Na, Ba

Câu 11: Có 5 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3, MgSO4. Nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số kết tủa thu được là

A.1                              B.4                              C.3                              D.2

Câu 12: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO40,15M.

Giá trị của V là

A.1,750                       B.1,670                       C.2,1875                     D.2,625

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - THPT Chuyen KHTN lan 2

 

Theo Thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm