Hóa học

Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2017 – Sở GDDT Bắc Ninh ( có đáp án )

270

Vừa qua tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thi thử cho các em học sinh khối 12, các em cùng tham khảo đề thi Hóa để nâng cao kĩ năng làm bài cũng như có thể ôn luyện lại các kiến thức đã được học nhé.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH

 

ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: Hóa học lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

 

Mã đề 424

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: ………………………………

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; K = 39; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Zn = 65; Ag = 108; Cu = 64, Ba = 137; Br = 80.

 

Câu 1: Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?

A. Poli(metyl metacrylat).                                       B. Polibutađien.

C. Amilopectin.                                                       D. Nilon-6,6.

Câu 2: Cho 0,12 mol triolein ((C17H33COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 5,52.                            B. 17,28.                          C. 33,12.                        D. 11,04.

Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm Al và Zn tác dụng với 500 ml dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 3a mol/l, thu được 31,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 5,60 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,20.                            B. 0,80.                            C. 0,40.                            D. 0,60.

Câu 4: Phân tử khối trung bình của một đoạn mạch polietilen là 420000. Số mắt xích của đoạn mạch polietilen trên là

A. 15000.                         B. 10000.                         C. 6720.                           D. 1858.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần 1,106 mol O2, thu được 0,798 mol CO2 và 0,700 mol H2O. Cho 6,16 gam X trên tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là

A. 0,030.                          B. 0,040.                          C. 0,035.                          D. 0,045.

https://drive.google.com/open?id=0B-YHJE6vPTFeaHRoaHZoRjZaMU0

 

BQT THIQUỐCGIA

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm