Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 – THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2

204

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – bài thi KHTN của trường THPT Chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2017.

 

Câu 15. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường?

A. Mg                    B. Na                     C. Fe                      D. Al

Câu 16. Thành phần chính của quạng xiđerit là:

A. FeS                  B. Fe2O3               C. FeCO3­­              D. Al2O3

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2017 - THPT Chuyen DH Vinh lan 2De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2017 - THPT Chuyen DH Vinh lan 2De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2017 - THPT Chuyen DH Vinh lan 2De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2017 - THPT Chuyen DH Vinh lan 2

Theo Thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm