Sinh Học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1)

1352

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

Để học sinh được thử sức, rèn luyện kỹ năng làm bài với các đề thi hay, chất lượng, xin giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1), có đáp án đi kèm. Chúc các em học tốt.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học

1

A

11

C

21

C

31

D

2

D

12

A

22

D

32

B

3

C

13

B

23

D

33

C

4

A

14

B

24

B

34

D

5

A

15

C

25

C

35

D

6

C

16

A

26

C

36

B

7

D

17

B

27

B

37

D

8

A

18

D

28

A

38

C

9

D

19

A

29

D

39

B

10

A

20

C

30

C

40

B

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm