Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đăng ký khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu số 07NT nghị định 26/2019/NĐ-CP
45

Mẫu số 07NT nghị định 26/2019/NĐ-CP

Bản in

Đơn xin cấp phép khảo nghiệm giống thủy sản

Đơn xin cấp phép khảo nghiệm giống thủy sản là biểu mẫu đơn dăng ký khảo nghiệm giống thủy sản bao gồm các thông tin về đơn vị đăng ký khảo nghiệm, tên khoa học của loài khảo nghiệm… Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Mẫu số 07.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản.

Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm: …………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………..; Số fax: ……………………. ; Email: ……………………….

Đề nghị Tổng cục Thủy sản cho phép khảo nghiệm giống thủy sản, cụ thể như sau:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học của loài khảo nghiệm: ………..………………….

2. Cơ sở thực hiện khảo nghiệm: ……………………………………………………………………..

3. Địa điểm thực hiện khảo nghiệm: ……………………..…………………………………………..

4. Thời gian dự kiến khảo nghiệm: ……………..………………………………………………………………..

5. Hồ sơ đính kèm: …………………………………………………………….………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến khảo nghiệm giống thủy sản.

…………., ngày …. tháng …. năm ……..
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm