Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ương dưỡng giống thủy sản

Mẫu số 01NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP
24

Mẫu số 01NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Bản in

Đơn xin cấp chứng nhận cơ sở ương dưỡng giống thủy sản

Đơn xin cấp chứng nhận cơ sở ương dưỡng giống thủy sản là biểu mẫu đơn đề nghị cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bao gồm các thông tin về cơ sở sản xuất, địa chỉ, sdt… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Mẫu số 01.NT

TÊN CƠ S
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………

………, ngày … tháng … năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN

Kính gửi: (*) …………………………………………….

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………. Số fax: ………………… Email: ………………………

Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: ……………………………………………….

Số điện thoại: ………………………. Số fax: ………………… Email: …………………………

Đề nghị được kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:

– Sản xuất giống thủy sản bố mẹ

– Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

– Ương dưỡng giống thủy sản

Đăng ký cấp lần đầu: □

Đăng ký cấp lại: □

Hồ sơ và tài liệu kèm theo đơn đề nghị này, gồm:

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

CHỦ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: (*) Gửi Tổng cục Thủy sản nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở sản xuất giống thủy sản bố mẹ; gửi Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ).

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm