Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động in
43

Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động in

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo Thông tư 01/2020/TT-BTTT

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..……/…… (nếu có)

…………….., ngày……. tháng…….. năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động in

Kính gửi:………………………..

1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: 2……………………

2. Địa chỉ:……………………

3. Số điện thoại:…………………… Fax:…………………… Email:……………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp Số ……. ngày ….. tháng …….năm ……, nơi cấp……………………..3

5. Mã số doanh nghiệp (nếu có):…………………………………………………

6. Thông tin cơ sở in đề nghị cấp phép……………………

Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng pháp luật, đơn vị làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp giấy phép hoạt động in với các thông tin sau:

– Tên cơ sở in:……………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………4

– Điện thoại:…………………… Fax: ……………………Email:……………………

– Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất:………………………………………… 5

– Điện thoại:…………………… Fax: ……………………Email:……………………

Họ tên người đứng đầu cơ sở in: số định danh cá nhân hoặc số giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số:……….…. ngày ……. tháng……năm………nơi cấp…………………………………………………………..

– Chức vụ: ………………………………………………………………………..

– Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có):

– Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

– Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):

7. Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in)

Số TT

Tên thiết bị

(Ghi tiếng Việt và theo công nghệ)

Hãngsản xuất

Model

Số định danh thiết bị

(Số máy)

Nước sản xuất

Năm

sản xuất

Số

lượng

(chiếc)

Chất lượng

(Mới 100% hoặc đã qua sử dụng)

Tính năng sử dụng

(chế bản, in, gia công sau in)

Số, ngày, tháng, năm của

Hóa đơn mua thiết bị

Số, ngày, tháng, năm giấy phép nhập khẩu thiết bị 6

8. Giấy tờ về địa điểm, mặt bằng sản xuất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng số………. ngày …… tháng …… năm ………nơi cấp hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng).

Cơ sở in xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
CẤP PHÉP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../ …… (nếu có)

……, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động in

Kính gửi: ………………………………………………. 1

1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: 2……………………………………………………………………

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

3. Số điện thoại: ………………….. Fax: …………………… Email:

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp công lập Số ……… ngày…… tháng ….. năm ……. , nơi cấp 3

4. Mã số doanh nghiệp (nếu có):…………………………………………………………..

6. Thông tin cơ sở in đề nghị cấp phép

Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng pháp luật, đơn vị làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp giấy phép hoạt động in với các thông tin sau:

– Tên cơ sở in:…………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: 4…………………………………………………………..

– Điện thoại:………………….Fax:…………………Email:…………

– Địa chỉ xưởng sản xuất:5…………………………………………………………..

– Điện thoại:………………….Fax:…………………Email:…………

– Họ tên người đứng đầu cơ sở in:.. CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số …………………………..ngày…… tháng ….. năm …….

Nơi cấp hoặc số định danh cá nhân:…………………………………………………..

– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………

– Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có):………………………………..

– Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

– Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):

7. Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in)

Số TT

Tên thiết bị (Ghi tiếng Việt và theo công nghệ)

Hãng sản xuất

Model

Số định danh thiết bị (Số máy)

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Số lượng (chiếc)

Chất lượng (Mới 100% hoặc đã qua sử dụng)

Tính năng sử dụng (chế bản, in, gia công sau in)

Số, ngày, tháng, năm của Hóa đơn mua thiết bị

Số, ngày, tháng, năm giấy phép nhập khẩu thiết bị

8. Giấy tờ về địa điểm, mặt bằng sản xuất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng số ……………. ngày…… tháng ….. năm ……. nơi cấp hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sửdụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng.)

Cơ sở in xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_____________

1 Ghi tên cơ quan cấp giấy phép.

2 Ghi tên cơ sở in đề nghị cấp phép. Trường hợp cơ sở in không có pháp nhân thì ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp.

3 Chỉ ghi số, ngày, tháng, năm, nơi cấp của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp công lập không có thu.

4 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in). Trường hợp có nhiều địa chỉ sản xuất (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ.

5 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in). Trường hợp có nhiều địa chỉ sản xuất (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm