Biểu mẫuKhiếu nại - Tố cáo

Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn yêu cầu rút trợ giúp pháp lý
54

Mẫu đơn yêu cầu rút trợ giúp pháp lý

Biểu mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý là biểu mẫu đơn được lập ra để các cá nhân, tổ chức đã yêu cầu trợ giúp pháp lý xin thôi không trợ giúp pháp lý từ bên thứ 3 nữa. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý – Mẫu 02-TP-TGPL

Nội dung đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu số 05-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN RÚT YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: ……………….(1)…………………………………

Tôi là (họ và tên): …………………….. (2) hoặc (3) ……………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. Giới tính: ………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………..…………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………..………………………………………………..

CMND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………………………………..

Ngày cấp ……………………………… Nơi cấp ………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Dân tộc: …………………..

Là người được trợ giúp pháp lý

Hoặc là giám hộ của người được trợ giúp pháp lý …………….(2)…………………….. đang được ……………………….(1)………………………. trợ giúp pháp lý.

Đến nay, do không còn nhu cầu trợ giúp pháp lý, căn cứ vào khoản 6 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi xin rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, đề nghị …………..(1)…………… xem xét, quyết định.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(2): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(3): Họ và tên người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý.

Mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm