Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn xin nhận tro cốt

Đơn xin phép mang xác, tro cốt người thân
26

Đơn xin phép mang xác, tro cốt người thân

Đơn xin nhận tro cốt là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn xin nhận tro cốt

Đơn xin nhận tro cốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………..…([7])………….., ngày …… tháng …… năm ………..…

ĐƠN XIN NHẬN TRO CỐT

Kính gửi: ……………………….…………([8])……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là: ………..……………………..…; giới tính: …………; ngày sinh: ….…/……./………

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………… ; dân tộc ……………………………..……

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………

Nơi ĐKTT: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………;

cấp ngày: ……/…../……….; nơi cấp: ……………….…………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình: là ………………([9]) ……………. của.…………..…..([10])…………………; giới tính: …………; ngày sinh: ………/………/………

Căn cứ Thông báo số …..……/TB-TA ngày …..…../ …..…… / …………. của Tòa án ……………………………………………………………………….. về việc thi hành án tử hình.

Tôi làm đơn này có nguyện vọng xin nhận tử thi của …………………….….……(4)…………….………………… để đưa đi hỏa táng tại …………………………………………….…([11])………………………………………;

sau đó đưa tro cốt về mai táng tại ……………………………………([12])……………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA ………………..([13])…….……
(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên)

2. Thủ tục chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

– 01 đơn đề nghị đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về nước

– Giấy tờ chứng minh người đề nghị thuộc diện có quyền xin cấp Giấy phép:

+ 01 bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người đề nghị;

+ 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân với người chết;

+ 01 bản chụp sổ hộ khẩu của người đề nghị trong trường hợp người chết thuộc diện người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thân nhân thường trú tại Việt Nam;

+ 01 bản gốc văn bản ủy quyền trong trường hợp người đề nghị thuộc diện do thân nhân của người chết ủy quyền ;

+ 01 bản gốc văn bản đề nghị trong trường hợp người đề nghị là cơ quan, đơn vị chủ quản của người chết hoặc bạn bè, người quen của người chết, nếu người chết không có thân nhân hoặc thân nhân không phản đối việc đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về nước.

– Giấy tờ chứng minh người chết thuộc diện được nhập cảnh về Việt Nam:

+ Bản gốc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người chết (nếu có);

+ 01 bản chụp Giấy phép thường trú tại Việt Nam của người chết trong trường hợp người chết thuộc diện người nước ngoài thường trú tại Việt Nam;

+ 01 bản chụp giấy chứng tử do cơ quan có thẩm quyền của người nước ngoài hoặc Cơ quan đại diện cấp;

+ 01 bản chụp giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đối với thi hài); giấy chứng nhận khai quật và giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đối với hài cốt); giấy chứng nhận hỏa thiêu thi hài (đối với tro cốt);

+ 01 bản chụp Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương theo mẫu số 02/NG-LS có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của Việt Nam cấp hoặc cơ quan quản lý nghĩa trang, nếu người chết thuộc diện người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thân nhân thường trú tại Việt Nam.

* Số lượng và phương thức nộp: người đề nghị sẽ nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Cơ quan đại diện hoặc gửi qua đường bưu điện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm