Biểu mẫuBiểu mẫu Xuất - Nhập khẩu

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo
22

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương ban hành kèm theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./GCN

, ngàytháng năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số…/2018/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của…(tên thương nhân)…,

CHỨNG NHẬN:

Tên thương nhân:…………………………………………………………………………………

Tên thương nhân và tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) số…………. do……………………………. (tên cơ quan cấp)…cấp ngày…tháng…năm…

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

theo quy định tại Nghị định số…/2018/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

1. Chi tiết về địa điểm, sức chứa của kho chuyên dùng chứa thóc, gạo:…

2. Chi tiết về địa điểm, công suất của cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo:..

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến hết ngày…..tháng……năm 20…/.

Sao kính gửi:
– Tổng cục Hải quan;
– UBND, Sở Công Thương tỉnh/thành phố…;
(Nơi thương nhân có trụ sở chính/kho chứa, cơ sở xay xát, chế biến)
– Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
– Lưu: VT, XNK (2)

BỘ TRƯỞNG

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gạo

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm