Biểu mẫuThủ tục hành chính

Giấy đề nghị mua điện

Đơn xin mua điện
17

Đơn xin mua điện

Nhằm giúp bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện điện tử Hoatieu.vn đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập để các bạn tiện theo dõi. Hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn biểu mẫu Giấy đề nghị mua điện được cập nhật mới nhất hiện nay, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

1. Mẫu giấy đề nghị mua điện số 1

Giấy đề nghị mua điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Kính gửi: ……………………………………………………

1.Họ và tên: …………………………………..(1)

2. Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/ Số thẻ căn cước…: …………..Cơ quan cấp…………………………………………………….……ngày……tháng…….năm……

3. Địa điểm đăng ký sử dụng điện:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):…………………………;

5. Fax…………………………… ; 6. Email……………………….……………………………….(2)

7. Công suất đăng ký sử dụng:………………….kW; 8. Số hộ dùng chung:………..

9. Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện £; Đang dùng công tơ chung £:

10. Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ……………..………(3).

………, ngày……….tháng……….năm………..

Bên mua điện

(ký, ghi rõ họ và tên)

HƯỚNG DẪN

1. Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đại diện của hộ dùng chung

2. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

2. Mẫu giấy đề nghị mua điện số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

Kính gửi:………………………………………………

Phần Bên mua điện ghi:

Tên cơ quan/ các nhân đăng ký mua điện:……………………………………………………………..

Đại diện là ông (bà):……………………………….. và……… hộ dùng chung theo danh sách đính kèm.

Số chứng minh thư:………………. do Công an………………………. cấp ngày…….tháng…….năm……..

Theo giấy uỷ quyền ngày……….tháng………năm………….của…………………………………….

Địa chỉ: Số nhà, ngõ hẻm:………….. Đường phố/ thôn/ ấp:……………………………………….

Xã/phường/thị trấn:…………………………….Huyện/thị xã/TP/Quận………………………………

Số điện thoại:………………………….. Số Fax……………………….. Email………………………….

Tài khoản số:…………………………. Tại ngân hàng:…………………………………………………..

Mục đích sử dụng điện: ……Sinh hoạt ……Kinh doanh dịch vụ ……Sản xuất ……Cơ quan

(Có thể chọn nhiều ô nếu có nhiều mục đích sử dụng điện)

Công suất đăng ký sử dụng: ……………………kW; Đề nghị mua điện 1 pha ……; 3 pha ……;

Địa chỉ nơi sử dụng điện:

Số nhà, ngõ hẻm:……………………. Đường phố/ thôn/ ấp:……………………………………….

Xã/phường/thị trấn:………………………………… Huyện/thị xã/TP/Quận:………………………

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện ……; Đang dùng công tơ chung ……

………, ngày……….tháng……….năm…………

Đại diện Bên mua điện (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

…………………………………………………………..

Phần Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ

……Giấy đề nghị mua điện; ……Hợp đồng mua bán nhà;

……Hộ khẩu thường trú; ……Giấy chứng nhận sở hữu đất;

……Sổ tạm trú; ……Chứng nhận quyền sử dụng đất;

……Giấy chứng nhận sở hữu nhà; ……Hợp đồng thuê nhà;

……Quyết định mua bán nhà; ……Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD;

……Chứng nhận quyền sử dụng nhà; ……Giấy uỷ quyền của các hộ sử dụng điện chung.

………, ngày……….tháng…….năm………..

Đại diện Bên bán điện………………………………………………………………………………………. (7)

(ghi rõ họ và tên)

Phụ lục: Mẫu giấy đề nghị mua điện (mặt sau)

1. Thông tin ban đầu:

Số biên nhận:………………………………………………………………………………………………….

Ngày hẹn khảo sát:……………./………………../…………………….

2. Phần khảo sát:

2.1. Tên trạm biến áp:…………………………………….., Danh số:………………………………..

Công suất trạm:……………………………..kVA; Dòng điện định mức:……………………………………..A.

2.2. Tải max:………………………..A.

2.3. Công tơ liền kề 2 bên : Mã sổ/STT trái:…………. Mã sổ/STT phải:……………… trong cùng sổ.

2.4. Khoảng cách từ công tơ lắp đặt đến trạm biến áp: ………….m, đến trục lưới hạ thế ………….m.

2.5. Công suất đặt thiết bị thực tế: ……………kW, tương ứng với: …………..A.

2.6. Mục đích sử dụng điện: …… SX …… KDDV …… CQ …… ASSH.

2.7. Tình trạng nơi đề nghị mua điện:

£ Không có công tơ

£ Có công tơ: £ Dùng chung £ Riêng; Mã khách hàng……………….. Mã sổ/STT……..

2.8. Kết quả khảo sát:

£ Không trở ngại – Công suất đề nghị:…………….A……………….V…………………………pha.

£ Trở ngại. Lý do:…………………………………………………………………………………………..

3. Phương án cấp điện:

3.1. Công suất công tơ:……………………..A…………………………V; CB:……………………………….A.

Danh số trạm:……………………………….; Mã sổ, STT đề nghị:…………………………………

3.2. Diễn giải phương hướng cấp điện, cụ thể:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

3.3. Hẹn ngày thi công: …………../……………/……………….

Ngày ………/……../……….

Nhân viên khảo sát
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ngày ………/……../……….

Duyệt

Giám đốc
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ý kiến khác (nếu có):………………………………………………………………………………………………..

3. Thủ tục đăng ký mua điện sinh hoạt

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp để mua điện cho mục đích sinh hoạt (01 pha, 03 pha) gồm có:

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu, Thẻ CCCD.

3. Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện:

Bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại điểm mua điện như sau:

– Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng nhà ở hoặc Quyết định phân nhà;

– Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà/đất ở hợp lệ;

– Hợp đồng thuê nhà/thuê địa điểm có thời hạn từ 01 năm trở lên và giấy đồng ý của chủ sở hữu; (Bổ sung theo Quy định mới).

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc chuẩn bị thi công xây dựng);

– Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

Trách nhiệm chi phí:

– Điện lực: Từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ)

– Khách hàng: Từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

Thời gian giải quyết của Công ty Điện lực:

– Không quá 03 ngày làm việc.

– Không quá 07 ngày làm việc đối với Khách hàng lắp đặt công tơ 01, 03 pha phải dựng thêm cột/ hạ ngầm dây dẫn/lắp đặt TI.

Để có thể tiếp nhận yêu cầu, phối hợp với các Công ty Điện lực khảo sát, Quý khách hàng vui lòng cung cấp cho Trung tâm các thông tin sau:

– Địa chỉ cần lắp đặt điện kế;

– Tên và số điện thoại của người liên hệ.

Ngay khi có thông tin Quý khách hàng cung cấp, Trung tâm sẽ tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị xử lý theo yêu cầu của Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm