Biểu mẫuThủ tục hành chính

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú 2021

Mẫu 1-213
35

Mẫu 1-213

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy giới thiếu được lập ra để giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin đảng viên được giới thiệu, địa chỉ nơi cư trú… Mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.

1. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú mới nhất theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày tháng năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

2. Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW

TỈNH UỶ (Tương đương): ………………

HUYỆN UỶ (Tương đương): ………………

ĐẢNG BỘ, (Chi bộ) CƠ SỞ: ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……………GGT/ĐV
“Về việc đảng viên thường xuyên giữ mới liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú”

…………., ngày…tháng…năm….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi :………………………………….

Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định số ……….. ngày … tháng … năm …. của Bộ Chính trị.

ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ………………………………………………………..

Giới thiệu đồng chí……………………………………………………………..Nam, nữ………………..

Sinh ngày…………tháng………….năm…………………

Kết nạp vào Đảng ngày…………………….., công nhận chính thức ngày……………………….

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ……………………………………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên…………………………. hoàn thành nhiệm vụ.

T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm