Bảo hiểmBiểu mẫu

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau – Mẫu 5B-HSB

Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm con ốm đau
28

Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm con ốm đau

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau – Mẫu số 5B-HSB của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định đối với trường hợp người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian theo quy định.

1. Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………………..

Số: …… /……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày…… tháng… năm ……

GIẤY XÁC NHẬN
về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: ………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): ……………………………………………………………………..

2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:……………………………………….

– Họ tên: ………………………………………………. Nam/Nữ ……………………………………………….

– Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………………………………………

– Nghề nghiệp: ………………………….. Đơn vị (hoặc nơi làm việc): …………………………………….

Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà:………………………………tính đến ngày……..tháng …… năm …… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là ……ngày./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

2. Điều kiện hưởng chế độ khi con ốm

Cũng theo Luật này, Điều 25 nêu rõ điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động khi con ốm như sau:

Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, người lao động sẽ không được hưởng chế độ ốm đau

3. Thời gian nghỉ chăm con ốm

heo quy định tại Điều 27 của Luật này, trường hợp đủ điều kiện, người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau với thời gian:

Lưu ý:

Ví dụ: Hai vợ chồng chị A đều tham gia BHXH bắt buộc, có con trai 05 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/3/2020 đến ngày 11/3/2020. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị A đều nghỉ việc để chăm sóc con.

Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị A đều được giải quyết hưởng chế độ con ốm đau với thời gian là 05 ngày.

4. Mức hưởng chế độ ốm đau

Liên quan đến mức trợ cấp trong thời gian nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành có nêu:

Do đó, tổng số tiền chế độ ốm đau mà cha mẹ được hưởng mỗi lần con ốm đau được tính như sau:

Tiền trợ cấp

=

75%

x

Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ

:

24

x

Số ngày nghỉ

Lưu ý: Số ngày nghỉ không vượt quá số ngày tối đa theo quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm