Phổ biến Pháp luật

Hiệu trưởng, hiệu phó có được dạy thêm không?

Quy định về dạy thêm, học thêm mới nhất
51

Quy định về dạy thêm, học thêm mới nhất

Quy định về dạy thêm đối với hiệu trưởng, hiệu phó

Hiệu trưởng, hiệu phó có được dạy thêm không? Các quy định về dạy thêm, học thêm hiện nay được quy định như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Hiệu trưởng có được phép dạy thêm không?

Hiện nay việc dạy thêm, quản lý dạy thêm được thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Trong đó tại “Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.”

Như vậy tại điều 4 của thông tư trên, chỉ quy định giáo viên có thể dạy thêm theo đúng quy định trên, còn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là cán bộ quản lý, quy định không cho phép dạy thêm.

Hiện nay, trong Thông tư 16/2017/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định rất rõ ràng là vị trí cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), vị trí giáo viên và vị trí nhân viên.

Do đó, trong các văn bản hiện nay, hiệu trưởng, hiệu phó là cán bộ quản lý là người không được phép dạy thêm, tổ chức dạy thêm theo Thông tư 17 trên.

Như vậy, có nghĩa là các hiệu trưởng hiện nay đang dạy thêm là không đúng quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm