Phổ biến Pháp luật

Hướng dẫn mới về hỗ trợ người lao động bị tinh giản biên chế

62

Hướng dẫn hỗ trợ một số đối tượng tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014

Tại Nghị quyết 118/NQ-CP ngày 10/8/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Chính phủ đồng ý sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Một trong những nội dung nổi bật của Nghị quyết này là quy định về việc hỗ trợ người lao động do tinh giản biên chế tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 108 năm 2014 và khoản 4 Điều 1 Nghị định 113 năm 2018:

– Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng… công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập…

– Kế toán trưởng, Phó Giám đốc, Giám đốc các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại;

Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

Theo đó, Chính phủ thống nhất về việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế với các đối tượng trên cho đến khi Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị công lập và chuyển nhượng vốn Nhà nước có hiệu lực pháp luật.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất các quy định của pháp luật khi xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 108, Nghị định 113 năm 2018…

“Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

…”

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm