Biểu mẫuVăn hóa - Du lịch - Thể thao

Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2021

Kế hoạch tổ chức mừng xuân
46

Kế hoạch tổ chức mừng xuân

Để chương trình mừng xuân Tân Sửu 2021 được diễn ra thành công tốt đẹp, bên cạnh một kịch bản, lời dẫn hay thì cần phải có một kế hoạch tổ chức thật chu đáo. Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân 2021 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản kế hoạch cho riêng mình.

1. Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân số 1

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ………….

Số: ………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng ……năm ……..

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn ………… ngày …………. của Ban tuyên tuyên giáo huyện ủy …………; Kế hoạch số: 01 /KH-UBND-VH ngày 02/01/2021 của UBND huyện …………; hướng dẫn số ……….. ngày ……….. của phòng VHTT huyện về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niện 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Ủy ban nhân dân xã ……… xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2021). Kỷ niệm 991 năm danh xưng Thanh Hóa (1029- 2021) nhằm cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, nhân dân trong xã, thi đua phát huy nội lực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Tổ chức các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục – Thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày tết, chú trọng tổ chức các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian giàu bản sắc Văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn tiết kiệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN Tân Sửu NĂM 2021.

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền, cổ động trực quan

– Thời gian: Từ ngày 09/01/2021( là ngày 15 tháng chạp năm Canh Tý đến ngày 30/01/2021 tức từ ngày 06 tháng giêng năm Tân Sửu)

– Địa điểm: Tất các các thôn, các cơ quan trường học trên địa bàn xã.

– Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm …..năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), và kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2021). Kỷ niệm 991 năm danh xưng Thanh Hóa (1029- 2021) và những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của huyện, của xã trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Đặc biệt cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về sản xuất vụ Đông Xuân; an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu

– Hình thức tuyên truyền:

+ Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động, Đài truyền thanh thanh, Trang Thông tin điện tử của xã,đài truyền thanh xã, tuyên truyền cổ động trực quan Pa nô, áp phích tại trung tâm xã, nơi công cộng… lồng ghép biểu diễn, giao lưu Văn hóa – Văn nghệ, các hoạt động Thể dục – Thể thao, nhất là các môn thể thao dân tộc.

1.2. Treo cờ Tổ quốc

Các thôn, cơ quan trường học và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trang trí khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/01/2021 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết 30/01/2021 tức ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

2.1. Đối với các thôn:

– Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, kịch bản tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng chào đón Giao thừa Xuân Tân Sửu 2021 gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947-20/02/2021). Kỷ niệm 991 năm danh xưng Thanh Hóa

– Thời gian: Từ 20h00 phút, ngày 24/01/2021 tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Thời gian hoàn thành kế hoạch, nội dung chương trình văn nghệ thời lượng 90 phút)

– Địa điểm: Nhà Văn hoá – Khu Thể thao 11 thôn trên địa bàn xã.

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban thôn phối hợp với đoàn thanh niên, hội LHPN, hội nông dân thực hiện thực hiện.

* Sáng mùng một tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND xã, các thôn, các trường tổ chức làm lễ chào cờ.

2.2. Tổ chức lễ hội năm 2021.

– Lễ hội khua luống, nhảy sạp, cồng chiên thôn Xuân Tiến

– Thời gian: Khai hội 14h00 phút, ngày 28/01/2021 (tức ngày 04 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: Tại Nhà văn hoá thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn Xuân Tiến và các ban ngành liên quan thực hiện.

2.3. Các hoạt động TDTT.

* Giao lưu bóng chuyền hơi gồm: Xuân Cường, Đồng Hơn, Xuân Hưng, Xuân Hoà, Xuân Thành

– Thời gian: Khai mạc 8h00 phút, từ ngày 29/01/2021 đến 30/01/2021 (ngày 05,06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: Tại nhà Văn hóa thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: do các thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu bóng chuyền da gồm: Xuân Hoà, Xuân Lộc, Trạch Khang, Đồng Mưa, Xuân Thành, Xuân Cường, Xuân Tiến, Xuân Hưng

– Thời gian: Khai mạc 14h00 phút, từ ngày 28,29,30/01/2021 (tức ngày 04,05,06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: Tại nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do các thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu đánh mảng gồm các thôn: Xuân Tiến, Xuân Lộc, Xuân Hoà, Phượng Xuân, Xuân Thành.

– Thời gian: Khai mạc 8h00 phút, từ ngày 28,29,30/01/2021 (tức ngày 04,05,06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Địa điểm: Tại nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do các thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

* Giao lưu bóng đá gồm các thôn: Đồng Hơn, Xuân Cường, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Xuân Thành, Xuân Tiến.

– Địa điểm: Tại sân vận động các thôn.

– Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do các thôn chuẩn bị).

– Đơn vị chủ trì: Ban thôn và các ban ngành liên quan thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các đơn vị chủ động, bố trí nguồn kinh phí chi tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT.

2. Huy động nguồn lực xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Văn hóa xã

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu và hoạt động lễ hội năm 2021 trên toàn xã. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động lễ hội truyền thống tại địa bàn xã; hướng dẫn việc tổ chức treo cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính; phối hợp với các ban ngành đoàn thể như: Công an xã, cán bộ tư pháp… tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các nhà hàng Karaoke, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, lễ hội; hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ trái quy định, các trò chơi đánh bạc trá hình; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ và thả đèn trời…; Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi, trò diễn, mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021.

2. Đài Truyền thanh, trang thông tin điện tử xã.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh những sự kiện chính trị và hoạt động của đời sống xã hội; tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ,.. trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

– Xây dựng các tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn xã.

– Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng đảm bảo thời lượng của Đài phát thanh và truyền hình huyện ………… đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân trong dịp Tết.

3. Trạm y tế xã

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành đoàn thể kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị người bệnh, chuẩn bị tốt các phương tiện và lực lượng cho việc cấp cứu trong dịp Tết. Tổ chức tuyên truyền, cho nhân dân giữ vệ sinh, phòng các bệnh dịch về ăn uống trước,trong và sau Tết.

4. Công an xã

– Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các thôn, các trường học nơi diễn ra các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu, nơi tổ chức lễ hội năm 2021.

– Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, các thôn tiến hành tuần tra, kiểm tra đảm bảo công tác an ninh, trật tự nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật như: tàng chữ, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đổi tiền mệnh giá nhỏ, cờ bạc, mê tín dị đoan, các trò chơi đánh bạc trá hình ….

5. Đối với các thôn, trường học

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động lễ hội, chú trọng các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

– Chỉ đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc, đồng thời chỉ đạo thực hiện tuyên truyền pa nô, áp phích, trang trí băng rôn, cờ, khẩu hiệu tại các trục đường khu vực trung tâm, nhà văn hóa, nhà trường. Thực hiện làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các trục đường chính đảm bảo vệ sinh môi trường sạch, đẹp trong dịp vui Tết, đón Xuân.

6. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.Tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp các khu dân cư trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu, tổ chức lễ hội năm 2021 của UBND xã ………. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến giải quyết./.

Nơi nhận:

– Phòng VHTT&DL huyện (B/c);

– Thường trực Đảng ủy – HĐND xã;

– Chủ tịch, PCT UBND xã;

– 11 thôn, 4 trường học, trạm y tế (T/h);

– Đài TT xã (T/h);

– Các ban ngành, đoàn thể (P/h);

– Lưu VT,VH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân số 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TH …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………..

…………, ngày…tháng…năm….

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN ……

Căn cứ vào kế hoạch năm học của Sở GD&ĐT ……….; Phòng GD&ĐT ………..; Trường Tiểu học ……………..
– Liên đội Tiểu học ……………………. đề ra kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi mừng Đảng – Mừng xuân …… như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Nhằm thực hiện tốt công tác triển khai mô hình trường học mới trong đó đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Chủ động phối hợp và tạo sự quan tâm của phụ huynh học sinh tới con em mình.

– Tạo không khí vui tươi sôi nổi cho các em nhân ngày tết cổ truyền, có sự tham gia của phụ huynh học sinh, các em tham gia các hoạt động vui tươi, bổ ích an toàn, lành mạnh. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục động viên các em thi đua học tốt, phấn đấu thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

II/. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1/. Thời gian: Cuộc thi được bắt đầu vào lúc

2/. Đối tượng tham gia: Thầy cô và tất cả các em học sinh của trường

III/. NỘI DUNG:

1/. Trò chơi dân gian:

– Bịt mắt bắt bóng: Mỗi lớp 1nam, 1 nữ. Nhóm tham gia: Khối 1, khối 2+3, khối 4+5.

– Kéo co: Mỗi đội 5 nam, 5 nữ. Nhóm tham gia: Khối 1 đến khối 5.

* Giải thưởng:

+ Bịt mắt bắt bóng: 3 giải nhất .

+ Kéo co: 5 giải nhất.

2/. Thi trang trí mâm ngũ quả.

– Mỗi lớp chuẩn bị trước trái cây, bánh mứt, mâm, dĩa hoặc khay mứt.

– Mỗi nhóm phải cử một đại diện thuyết trình về ý nghĩa của mâm ngũ quả và mâm bánh mứt của mình trang trí.( Ngắn gọn)

* Giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 khuyến khích.

3/. Giao lưu văn nghệ.

Mỗi khối lên trình bày tiết mục văn nghệ, giáo viên giao lưu 2 tiết mục hát.

IV/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/. Đối với Tổng phụ trách:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động mừng xuân …….

– Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động.

2/. Đối với GVCN:

– Triển khai kế hoạch đến các em học sinh.

– Chuẩn bị cơ sơ vật chất tham gia, hướng dẫn học sinh các trò chơi.

3/. Về kinh phí:

– Giao viên chủ nhiệm và học sinh tự đóng góp khinh phí để tham gia..

4/. Thành phần ban giám khảo:

* Trang trí mâm ngũ quả:

+ Ban Giám Hiệu nhà trường: Trưởng ban

+ Đại diện hội phụ huynh: Phó ban

+ Chủ tịch Công đoàn trường: Thành viên

+ Giáo viên mỹ thuật: Thư ký

+ Tổng phụ trách: Thành viên

* Trò chơi dân gian:

+ …………………….. Trưởng ban

+ ……………………… Phó Ban

+ …………………….. Thành viên

+ …………………….. Thành Viên

+ …………………….. Thư ký

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động mừng xuân …… của trường Tiểu học ……………………….. năm học 2017-…….

……………, ngày…tháng…năm….

Nơi nhận:

– GVCN lớp ;

– PHHS;

– Lưu.

Tổng phụ trách

Duyệt của Ban giám hiệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm