Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Kế hoạch tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam

Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
40

Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kế hoạch tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

Thiquocgia.vn mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trong bài viết này. Đây là mẫu kế hoạch dùng trong trường học đưa ra mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam.

Mẫu kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

PHÒNG GD& ĐT ……………

TRƯỜNG …………….

Số: /…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH

Tổ chức “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số …KH- PGD7ĐT ngày …/…/20… của Phòng GD&ĐT ……… về việc Tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 20…, Trường ………….xây dựng Kế họach tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 20… của đơn vị như sau:

1. Mục đích:

2. Yêu cầu:

3. Nội dung, hình thức, khẩu hiệu tuyên tuyền:

a. Nội dung:

b. Hình thức:

c. Khẩu hiệu:

Treo khẩu hiệu tuyên truyền từ 03-9/11/20…

“Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Nhà trường phối hợp với TTHTCD:

4.2. Thời gian báo cáo:

Lập báo cáo kết quả tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 20… chậm nhất vào ngày 30/11/20…

Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên, CNC, học sinh nghiêm túc triển khai và thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm