Tài liệuVăn hóa

Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã

Lời dẫn chương trình đại hội hợp tác xã
50

Lời dẫn chương trình đại hội hợp tác xã

Bản in

Chương trình đại hội hợp tác xã nhằm tổng kết các hoạt động và thành tích đạt được của hợp tác xã trong suốt một năm. Mời các bạn tham khảo Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã ngay sau đây.

1. Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã số 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN

HỢP TÁC XÃ … NĂM/NHIỆM KỲ …

PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình Đại hội thành viên.

4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ, Thư ký, Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).

PHẦN NỘI DUNG

– Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; quy trình, thể lệ bầu cử.

– Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

– Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội trước khi bầu cử.

– Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu hoặc Ban bầu cử

– Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử: cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử.

15. Tiến hành công tác bầu cử: gồm có 4 vòng

Vòng 1: Bầu cử Hội đồng quản trị.

Vòng 2: Bầu cử Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Vòng 3: Bầu cử Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.

Vòng 4: Bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hứa hẹn.

16. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

17. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến của các đại biểu dự Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

PHẦN BẾ MẠC

1. Đáp từ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Chào cờ bế mạc.

2. Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã số 2

KỊCH BẢN CHI TIẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN XÃ, THỊ TRẤN………….

LẦN …………. – NHIỆM KỲ ……….

NGÀY……/ …./……….

Chương trình

Thời gian

Người điều hành

Nội dung – Diễn biến

Công tác chuẩn bị

1. Đón tiếp đại biểu;

Văn nghệ đầu giờ

7h30

MC

– Ổn định đại biểu

– Chương trình ca nhạc (20 phút)

(Kết thúc chương trình ca nhạc, bộ phận hậu cần mang lẳng hoa, bàn ghế, nước uống, bảng tên Đoàn chủ tịch bố trí trên sân khấu, bàn thư ký phía dưới. Công tác chuẩn bị xong, MC bước vào vị trí, bắt đầu chương trình ).

Liên hệ kỹ thuật điều chỉnh âm thanh, mở đĩa hát phục vụ chương trình.(……)

– Chuẩn bị: 02 cái bàn, 05 cái ghế, 2 khăn trải bàn, 2 bình hoa, bảng tên, nước uống cho Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký.(………….)

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

2. Nghi thức chào cờ

8h00

MC

* Nghi lễ chào cờ (Quốc ca, Hội ca, hô khẩu hiệu):

– Đã đến giờ khai mạc đại hội, thay mặt Ban tổ chức trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu, cùng các bạn hội viên thanh niên ổn định chỗ ngồi để Đại hội bắt đầu tiến hành.

– Trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý vị khách quý và toàn thể đại hội đứng lên chỉnh trang y phục để chuẩn bị tiến hành nghi thức chào cờ.

– Nghiêm!

– Chào cờ, Chào (hội viên giơ tay phải chào, lãnh đạo chỉ chào tay nếu có đeo huy hiệu Hội)

– Quốc ca. (Hội trường bỏ tay xuống và đồng loạt hát Quốc ca theo nền nhạc).

– Hội ca.

– Sau khi dứt nhạc, hô khẩu hiệu:

“Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh – Thanh niên!

Hội trường đáp: TIẾN. (Cùng lúc đó, các đại biểu đưa nắm tay từ ngực phải vung thẳng lên 1 lần cao khỏi đầu)

Nghi thức chào cờ kết thúc, xin kínyh mời các cô chú lãnh đạo, quý vị đại biểu và các bạn hội viên ngồi xuống.

Hậu cần chuẩn bị đĩa nhạc Quốc ca, Hội ca, liên hệ kỹ thuật mở nhạc lúc người dẫn chương trình nói đến … “bắt đầu tiến hành”.

2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

8h15

MC

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý khách mời cùng toàn thể các anh chị hội viên thanh niên!

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng thanh niên cả nước, tổ chức hội LHTN VN ra đời và đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tằng lớp thanh niên, phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước.

Là một bộ phận trong hệ thống của tổ chức Hội LHTN VN, Hội LHTN Việt Nam xã (tt)………….. trong những năm qua đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, với vai trò nồng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã nhà, công tác Hội và phong trào thanh niên xã ……………..đã có nhiều bước phát triển tích cực, tạo nên sức lan toả của phong trào đối với hội viên, thanh niên trong xã.

– Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHTN VN Huyện, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã; Với tinh thần tập trung dân chủ và phát huy trí tuệ của hội viên thanh niên xã, (thị trấn)…….., nhằm kiểm điểm, đánh giá sâu sắc những mặt làm được, chưa làm được trong quá trình quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN xã (thị trấn)……lần …….,Nhiệm kỳ (………). Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong từng hoạt động phong trào, đồng thời định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên để đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thanh niên trong tình hình mới và hiệp thương chọn cử Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã(thị trấn)…….nhiệm kỳ……… năng động, sáng tạo đủ sức lãnh đạo toàn thể hội viên, thanh niên địa phương. Đó chính là lý do của Đại hội hôm nay.

– Kính thưa Đại hội, đến tham dự Đại hội hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu sự hiện diện của các quý lãnh đạo và đại biểu khách quý:

* Về phía Thành phố, trân trọng giới thiệu:

– Anh (chị): ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

* Về phía Huyện, trân trọng giới thiệu:

– Anh (chị): ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

– Anh (chị): ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

* Về phía lãnh đạo xã,(thị trấn), trân trọng giới thiệu:

– Anh (chị): ……………………………………………………………

……………………………………………………………

– Anh (chị): ……………………………………………………………

……………………………………………………………

– Anh (chị): ……………………………………………………………

………………………………………………………………

– Cùng về tham dự đại hội Hội LHTN VN xã(tt)……….., Ban tổ chức vui mừng nhận được sự quan tâm của các Anh (chị) đại diện ban ngành đoàn thể của xã (thị trấn), các anh chị là Bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân các ấp (và các anh (chị) thường trực Hội LHTN xã, thị trấn bạn). Chúng tôi cũng xin trân trọng đón tiếp và cảm ơn sự hiện diện của Bản tin Bình Chánh đã đến dự và đưa tin cho Đại hội hôm nay.

– Đặc biệt, xin chào đón ……….đại biểu chính thức là hội viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại diện cho hơn …………. thanh niên của xã (thị trấn) về tham dự Đại hội hôm nay.

Một tràng pháo tay thật nồng nhiệp để chào đón tất cả quý đại biểu cùng về dự Đại hội sáng nay.

3. Hiệp thương Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội.

8g 25’

MC

– Kính thưa Đại hội, để Đại hội được tổ chức thành công, phù hợp với qui định của Điều lệ Hội và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiến hành hiệp thươngĐoàn Chủ tịch để điều khiển đại hội. Tại phiên họp Thành viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ …. ngày ………………… đã thống nhất về số lượng Đoàn chủ tịch là 03 thành viên . Hôm nay, chúng tôi xin trình Đại hội dự kiến số lượng Đoàn chủ tịch là 03 thành viên, xin ý kiến Đại hội (Chờ khoảng 30 giây).

– Nếu Đại biểu không có ý kiến, chúng ta tiến hành hiệp thương thông qua số lượng Đoàn chủ tịch.

+ Đại biểu nào thống nhất với số lượng Đoàn chủ tịch là 03 thành viên, xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết (Kiểm tra số lượng).

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

Đại biểu nào không thống nhất số lượng Đoàn chủ tịch là 03 thành viên, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, ghi lại tỷ lệ phần trăm).

– Như vậy Đại hội đã nhất trí % với số lượng Đoàn chủ tịch là 03 thành viên.

* Về danh sách:. Có đồng chí nào tự ứng cử, đề cử tham gia đoàn chủ tịch đại hội. Xin ý kiến đại hội (chờ khoảng 30 giây). Không có.

Ban tổ chức xin giới thiệu danh sách dự kiến tham gia Đoàn Chủ tịch, gồm:

1/ Anh(chị): …………………A…………………………………………

– Chức vụ hịên nay:………………………………………

2/ Anh (chị): …………………B………………………….

– Chức vụ hịên nay:…………………………………

3/ Anh(chị): ……………………C………………………

– Chức vụ hịên nay:…………………………………………Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào có ý kiến gì về danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch mà tôi vừa thông qua thì xin mời phát biểu.

– Nếu đại biểu không có ý kiến, chúng ta sẽ tiến hành hiệp thương.

+ Đại biểu nào thống nhất với danh sách dự kiến 03 anh (chị) tham gia vào Đoàn chủ tịch mà tôi vừa thông qua, xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết (Chờ đại biểu giơ thẻ, kiểm tra số lượng và báo cáo đại hội).

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

Đại biểu nào không thống nhất số lượng Đoàn chủ tịch là 03 thành viên, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, ghi lại tỷ lệ phần trăm).

– Như vậy Đại hội đã nhất trí % với danh sách 03 anh (ch ị) tham gia vào Đoàn chủ t ịch mà tôi vừa thông qua. Xin cám ơn Đại hội.

– Tôi xin giao quyền điều khiển Đại hội cho Đoàn chủ tịch. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1.Đoàn chủ tịch tiến hành làm việc và giới thiệu đoàn thư ký

8g30’

A

Thưa Đại hội,

Được sự tín nhiệm của Đại hội, mỗi thành viên Đoàn Chủ tịch của chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng, sức trẻ của mình, đoàn kết thành một khối thống nhất, quyết tâm điều hành Đại hội dân chủ, công khai theo đúng điều lệ Hội LHTN Việt Nam, góp phần làm nên thành công chung của đại hội.

Ngưng một chút chờ vỗ tay, thành viên Đoàn chủ tịch ngồi xuống và đọc tiếp:

Kính thưa đại hội!

Để giúp Đoàn Chủ tịch ghi nhận diễn biến, phản ánh kết quả Đại hội, tiếp nhận thông tin, ý kiến từ đại biểu Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu các anh chị sau tham gia Đoàn thư ký Đại hội:

1. Anh (chị) ………………………D………………………Tổ trưởng.

2. Anh (chị) ………………………E…………………………….

Xin mời Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc.

Đoàn Chủ tịch vào vị trí theo bảng tên, quay bảng tên ra, đứng nghiêm, …………….từ bàn Đòan Chủ tịch bước tới bục và đọc:

2. Báo cáo tình hình đại biểu về dự đại hội

8g 33’

B

(Chờ đoàn thư ký ổn định)

Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin báo cáo tình hình đại biểu về dự đại hội như sau

(Báo cáo tình hình đại biểu về dự đại hội)

B lên bục

3. Tặng hoa chúc mừng

8g38

C

Kính thưa đại hội,

Đến tham dự và chúc mừng Đại hội Hội LHTN VN xã (tt)……………, Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đến dự và tặng hoa, quà chúc mừng đại hội.

Đoàn chủ tịch xin trân trọng đón nhận những tình cảm mà quý đại biểu, các đơn vị đã dành cho thanh niên xã(tt)………… Điều này một lần nữa khẳng định sự tin yêu, quan tâm đến thanh niên xã(tt)………… của các lãnh đạo, các vị khách quý và các vị đại biểu.

1. Xin trân trọng kính mời…………………lên trao lẵng hoa tươi thắm của……………………………….gửi đến chúc mừng Đại hội.

– Xin mời anh (chị)…….A….- thay mặt Đoàn chủ tịch lên nhận hoa chúc mừNG. Xin trân trọng kính mời…………………………………lên trao lẵng hoa tươi thắm của……………………………….gửi đến chúc mừng Đại hội.

– Xin mời anh (chị)…….….- thay mặt Đoàn chủ tịch lên nhận hoa chúc mừng

4.Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

8g50’

A

– Tiếp tục chương trình trân trọng kính mời ___________C________ thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua dự kiến chương trình làm việc của Đại hội.

– Xin kính mời ___________.

C

Kính thưa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua dự kiến chương trình làm việc của Đại hội cụ thể như sau:

Đại hội chúng ta diễn ra trong 01 buổi với phiên làm việc như sau:

I. Phần nghi thức (chúng ta đã thực hiện)

II. Phần nội dung

1. Giới thiệu Đoàn thư ký

2. Báo cáo tình hình đại biểu về dự đại hội

3. Tặng hoa chúc mừng

4. Thông qua chương trình làm việc dự kiến của Đại hội, biểu quyết chương trình làm việc của Đại hội.

5. Trình bày dự thảo văn kiện Đại hội (Báo cáo TK nhiệm kỳ, phương hướng, bản kiểm điểm).

6. Báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội.

7. Phát biểu định hướng, chỉ đạo của Thường trực Huyện hội, Thường trực Đảng ủy xã(tt)

8. Thảo luận văn kiện Đại hội (biểu quyết văn kiện đại hội)

9. Uỷ ban Hội tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

10. Thông qua đề án nhân sự, giới thiệu danh sách hiệp thương Uỷ ban Hội nhiệm kỳ…………….

11. Thông qua đề án nhân sự, giới thiệu danh sách hiệp thương chủ tịch Hội nhiệm kỳ………….

12. Thông qua quyết định phân bổ đại biểu và hiệp thương đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

13. Đại hội nghỉ giải lao (văn nghệ);

(Uỷ ban Hội tiến hành họp phiên thứ nhất để hiệp thương Thường trực Uỷ ban Hội).

14. Báo cáo tham luận

15. Uỷ ban hội nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

16. Tặng hoa và quà cho Thành viên UBH nhiệm kỳ củ không tái cử

17. Khen thưởng.

18. Thông qua nghị quyết và biểu quyết Nghị quyết đại hội.

19. Diễn văn bế mạc đại hội.

20. Nghi thức chào cờ bế mạc.

Kính thưa Đại hội, tôi vừa thông qua dự kiến chương trình đại hội – Xin ý kiến Đại hội. (chờ 5giây, quan sát hội trường)

– Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm xin tiến hành biểu quyết chương trình làm việc của Đại hội.

+ Đại biểu nào thống nhất với chương trình làm việc dự kiến tôi vừa thông qua xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

+ Đại biểu nào không thống nhất với chương trình làm việc dự kiến tôi vừa thông qua xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết. (Kiểm tra số lượng, ghi lại tỷ lệ %))

Vậy là Đại hội đã thống nhất ______% chương trình Đại hội. Xin cám ơn Đại hội.

5. Thông qua dự thảo văn kiện Đại hội.

9g00

Xin trân trọng cám ơn _________________

Tiếp theo chương trình là phần thông qua báo cáo tóm tắt dự thảo văn kiện đại hội, trước tiên xin mời …………A…………

……………..thay mặt Đòan Chủ tịch, lên thông qua báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên xã (thị trấn)……….nhiệm kỳ …. (………). Xin trân trọng kính mời!

9g00

A. Thông qua báo cáo tóm tắt

Đọc báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên xã (thị trấn)……….nhiệm kỳ …. (……..).

9g15’

Xin mời…………………………C………………….thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên xã (thị trấn)……….nhiệm kỳ …. (………)

9g15’

C. Thông qua dự thảo phương hướng

Đọc dự thảo phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên xã (thị trấn)……….nhiệm kỳ …. (……..)

9g30’

Xin cám ơn __________. Sau đây xin mời ______B_______lên trình bày dự thảo Bản kiểm điểm Thành viên Ủy ban hội nhiệm kỳ ……

B. Trình bày bản kiểm điểm (lên bục)

Kính thưa đại hội, Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thong qua kiểm diểm thực hiện Nghị quyết đại hội Hội LHTN VN xã(tt)……nhiệm kỳ ……….

(Trình bày dự thảo bản kiểm điểm có VB riêng).

A

Xin cám ơn anh (chị)_________________

– Đại hội vừa nghe qua dự thảo văn kiện Đại hội. Kính mời đại biểu chúng ta góp ý dự thảo văn kiện Đại hội, mời đại biểu.

6. Đoàn thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Hội

Đ/c B

(đứng tại chổ

9g32’

B

Kính thưa Đại hội,

Để chuẩn bị cho đại hội, Ủy ban Hội đã tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện đại hội và từ ngày ………… đến ngày ………….. tại các chi hội, câu bạc bộ, đội nhóm trực thuộc đã tổ chức Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở,. Sau đây xin kính mời anh(chị) …E….– Thay mặt Đoàn thư ký lên thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Hội LHTN xã (thị trấn)………. nhiệm kỳ ………. Kính mời anh(chị)

Đ/c E lên bục

9g32’

Thông qua báo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội

7. Phát biểu chỉ đạo, định hướng

9g35’

Của Thường trực UB Hội LHTN VN Huyện

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội

Đến tham dự đại hội, chúng ta vui mừng đón tiếp các anh chị là lãnh đạo Hội LHTN VN Huyện. Sự quan tâm và tình cảm của các anh chị dành cho Đại hội, dành cho thanh niên…….sẽ là nguồn động viên khích lệ to lớn để Ủy ban Hội LHTN VN xã(tt)……… nhiệm kỳ mới hăng hái nhận và nỗ lực thực hiện tốt hơn.

Đại hội vui mừng được lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Hội LHTN VN Huyện Bình Chánh. Xin kính mời anh (chị) ……………… lên phát biểu trong đại hội hôm nay

Trân trọng kính mời.

9g50’

Của Thường trực Đảng ủy

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, thưa đại hội.

Thời gian qua, Đảng bộ trên địa bàn xã luôn quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ; đặc biệt là sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hội và phong trào thanh niên để Hội LHTN VN xã(tt) thật sự là tổ chức rộng rã của thanh niên, tập hợp và lãnh đạo phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh.

Hôm nay, Đại hội chúng ta vinh dự đón tiếp anh(chị)……………..

…………………………đến dự và chỉ đạo đại hội. Điều này càng khẳng định hơn nữa sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ và chính quyền địa phương đối với công tác thanh niên. Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng kính mời anh (chị) lên phát biểu chỉ đạo đại hội.

Xin trân trọng kính mời.

9g50’

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Xin trân trọng cảm ơn anh (chị)…………………….

Xin trân trọng cảm ơn anh (chị)……………………

Đã quan tâm đến dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng trong Đại hội.

Những lới phát biểu chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện Hội, Thường trực Đảng ủy trong Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội; đảm bảo văn kiện đại hội được biểu quyết thong qua sẽ thiết thực; gắn chặt với nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn chủ tịch chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của các anh (chị). Chung tôi sẽ bổ sung, vận dụng cụ thể vào nội dung công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ …………..

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc các anh (chị) nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong công tác.

8.Thảo luận và biểu quyết văn kiện

9g52’

B

Xin cám ơn anh (chị)……………………..

Kính thưa đại hội, Đại hội vừa nghe Đoàn chủ tịch thông qua tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN VN xã (thị trấn)……….. nhiệm kỳ ………. , dự thảo phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ ……….. (………….), dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ ………… (…………) và báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện của các chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm; đồng thời được lắng nghe những lời phát biểu chỉ đạo, định hướng rất sâu sát của Thường trực Huyện Hội và lãnh đạo xã(tt) đối với công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới. Sau đây xin mời các đại biểu tiếp tục trao đổi thảo luận, đóng góp thêm cho văn kiện được hoàn thiện hơn. Kính mời các đại biểu.

(Phần trao đổi thảo luận tại đại hội, cần phải chuẩn bị gợi ý trước để đại biểu thảo luận có sự tập trung)

– Còn đại biểu nào có ý kiến xin mời phát biểu. (Chờ 5 đến 10 giây). Không có

Nếu đại hội không có ý kiến thêm, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

– Anh (chị) nào thống nhất với nội dung dự thảo văn kiện Đại hội mà Đoàn chủ tịch vừa trình bày, xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết (Đừng và quan sát khoảng 5 giây). Xin cảm ơn các anh (chị)

– Anh (chị) nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác (Dừng và quan sát). Không có.

– Như vậy đại hội chúng ta đã thống nhất…… % với nội dung văn kiện Đại hội.

Xin cảm ơn Đại hội.

9. Tuyên bố mãn nhiệm kỳ

10g15’

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo điều lệ Hội LHTN Việt Nam, đến nay, nhiệm kỳ ………… của Hội LHTN VN xã(tt)…………..đã kết thúc, xin mời ……anh (chị) là thành viên Ủy ban Hội LHTN VN xã(tt)…….nhiệm kỳ ………… lên tuyên bố mãnh nhiệm kỳ.

Xin mời các anh chị tiến lên phía trước để tuyên bố mãn nhiệm kỳ. (Đọc tên từng thành viên).

10g17’

Đại diện UB Hội nhiệm kỳ củ tuyên bố mãnh nhiệm kỳ

– Kính thưa Đại hội. Trong thời qua, Hội LHTN Việt Nam xã (thị trấn) …… đã đạt được một số thành quả nhất định, đó là sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực tích cực của tập thể thành viên uỷ ban Hội, các bạn hội viên thanh niên đã ra sức phấn đấu đóng góp công sức cho công tác Hội và phong trào thanh niên của xã nhà. Hôm nay, tập thể thành viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ …… tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

– Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt tập thể thành viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ ……… xin trân trọng cám ơn Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phong trào thanh niên. Sự nhiệt tình, năng nổ của các bạn hội viên thanh niên đã giúp cho Tập thể thành viên Uỷ ban hội xã ………….. nhiệm kỳ …………. hoàn thành tốt các chỉ tiêu cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Xin chúc sức khoẻ các quý lãnh đạo, quý đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.

10. Hiệp thương nhân sự Ủy ban Hội

10g23’

– Kính thưa Đại hội sau đây xin kính mời anh (chị) _____A_______trình bày đề án nhân sự và điều kiển chương trình đại hội.

10. Thông qua đề án nhân sự, giới thiệu danh sách và hiệp thương Uỷ ban Hội.

10g23’

A

– Kính thưa Đại hội, được sự thống nhất của TT. Uỷ ban hội H. Bình Chánh, Ban thường vụ Đảng uỷ về dự thảo đề án nhân sự Uỷ viên Uỷ ban Hội lần thứ …… – Nhiệm kỳ (………..) và trong phiên họp Uỷ viên UB Hội nhiệm kỳ …. ngày ______________vừa qua đã thống nhất đề án nhân sự trình Đại hội, cụ thế như sau.

(Trình bày đề án nhân sự riêng). Xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm xin ý kiến biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất với đề án nhân sự tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

+ Đại biểu nào không thống nhất với đề án tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết. (Kiểm tra số lượng, ghi lại tỷ lệ %))

Vậy là Đại hội đã thống nhất ________% đề án nhân sự Uỷ viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ……

– Tiếp theo là phần ứng cử và để cử của đại biểu, căn cứ đề án nhân sự đã được thống nhất thông qua xin mời quý đại biểu phát huy quyền ứng cử và đề cử của đại biểu.

Nếu không có đại biểu ứng cử hoặc đề cử, được sự thống nhất của Uỷ ban Hội H. Bình Chánh, Ban thường vụ Đảng uỷ ………. về danh sách dự kiến Uỷ viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ ……(………..) và trong phiên họp Uỷ viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ ……… ngày _______________vừa qua đã thống nhất giới thiệu danh sách dự kiến ứng cử viên nhiệm kỳ ……… theo đề án cụ thể như sau:

(Trình bày danh sách trích ngang). Xin ý kiến đại hội.

Nếu đại hội không có ý kiến gì thêm xin ý kiến biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất với danh sách ứng cử viên tôi vừa trình bày xin cho biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

+ Đại biểu nào không thống nhất với danh sách tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết. (Kiểm tra số lượng, ghi lại tỷ lệ %))

– Vậy là đại hội đã thống nhất _________% danh sách ứng cử viên Uỷ viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ …………

Xin cám ơn Đại hội.

11. Thông qua đề án nhân sự, hiệp thương chức danh chủ tịch Hội tại đại hội.

10g30’

Kính thưa đại hội.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Trung ương Hội LHTN VN về việc tổ chức Đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc, trong đó có việc thí điểm hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch tại đại hội.

Trên cơ sở kết quả hiệp thương Ủy ban Hội LHTN VN xã (tt) ……. Nhiệm kỳ…….. vừa được công bố, được sự đồng ý của Thường trực Hội LHTN VN Huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã (tt), thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin trình bày đề án nhân sự xã (tt)…… nhiệm kỳ ….., cụ thể như sau: (Đọc đề án nhân sự)

Kính thưa đại hội, tôi đã trình bày xong đề án nhân sự chủ tịch Hội LHTN VN xã (tt)……….nhiệm kỳ ….., xin ý kiến đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm xin ý kiến biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất với đề án nhân sự chức danh Chủ tịch Hội LHTN VN xã(tt)…..nhiệm kỳ……tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

+ Đại biểu nào không thống nhất với đề án tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết. (Kiểm tra số lượng, ghi lại tỷ lệ %))

Vậy là Đại hội đã thống nhất ________% đề án nhân sự chức danh chủ tịch Hội LHTN VN xã (tt)…..nhiệm kỳ……

– Tiếp theo là phần ứng cử và để cử của đại biểu, căn cứ đề án nhân sự đã được thống nhất thông qua xin mời quý đại biểu phát huy quyền ứng cử và đề cử của đại biểu.

Nếu không có đại biểu ứng cử hoặc đề cử. Như vậy, được sự thống nhất của Uỷ ban Hội H. Bình Chánh, Ban thường vụ Đảng uỷ ………. về danh sách dự kiến chức danh Chủ tịch Hội nhiệm kỳ ……(………..) và trong phiên họp Uỷ viên Uỷ ban Hội nhiệm kỳ ……… ngày _______________vừa qua đã thống nhất giới thiệu danh sách dự kiến ứng cử viên Chủ tịch Hội LHTN VN xã(tt)….nhiệm kỳ ……… theo đề án cụ thể như sau:

(Trình bày danh sách trích ngang). Xin ý kiến đại hội.

Nếu đại hội không có ý kiến gì thêm xin ý kiến biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất với danh sách ứng cử viên tôi vừa trình bày xin cho biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

+ Đại biểu nào không thống nhất với danh sách tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết. (Kiểm tra số lượng, ghi lại tỷ lệ %))

– Vậy là đại hội đã thống nhất ………100%, hiệp thương anh (chị)……………. Vào chức danh Chủ tịch Hội LHTN VN xã(tt) ……….nhiệm kỳ …………

Xin cám ơn Đại hội.

12. Hiệp thương đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

10g35’

A

Tiếp theo chương trình xin kính mời anh(chị) ……C…….. đại diện Đoàn chủ tịch lên đọc Quyết định phân bổ Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN VN huyện Bình Chánh nhiệm kỳ V (………..), và trình bày phương án nhân sự Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN huyện Bình Chánh nhiệm kỳ V (………….).

F

(Thông qua Quyết định của Huyện )

Xin ý kiến Đại Hội.

– Tiếp theo là đề cử ứng cử viên của đại biểu, căn cứ theo cơ cấu quyết định phân bổ ……..của UB Hội LHTN H. Bình Chánh thông qua xin mời quý đại biểu cho ý kiến đề cử, ứng cử.

– Nếu không có ý kiến gì thêm. KÍnh thưa đại biểu, căn cứ quyết định số …….. của Huyện Hội, được sự thống nhất của Uỷ ban Hội H. Bình Chánh, BTV Đảng uỷ …………. và trong phiên họp Thành viên uỷ ban Hội nhiệm kỳ ………. ngày …………. Đã thống nhất giới thiệu danh sách dự kiến đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội LHTN H. Bình Chánh nhiệm kỳ V cụ thể như sau:

(Thông qua danh sách dự kiến).

12.1. Hiệp thương đại biểu chính thức

10g37’

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào thống nhất với danh sách ……….anh (chị) vừa nêu tên dự Đại hội Hội LHTN H. Bình Chánh nhiệm kỳ V (………..). Xin cho ýiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

+ Đại biểu nào không thống nhất với danh sách tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết. (Kiểm tra số lượng, ghi lại tỷ lệ %))

Như vậy, Đại hội chúng ta đã thống nhất ……% anh (chị) vừa nêu tên dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN H. Bình Chánh lần thứ V (………..), xin cám ơn Đại hội.

12.1Hiệp thương đại biểu dự khuyết

10g40’

Tiếp theo chương trình, tôi xin thong qua danh sách dự kiến đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đại biểu Hội LHTN VN Huyện.

(Đọc danh sách trích ngang đại biểu dự khuyết tham dự đại hội Huyện.

Trên đây là tôi vừa thong qua danh sách dự kiến đại biểu dự khuyết tham dự đại hội Hội LHTN VN Huyện.

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào thống nhất với danh sách ……….anh (chị) vừa nêu tên là đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội LHTN H. Bình Chánh nhiệm kỳ V (………..). Xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

(Trường hợp nếu số lượng biểu quyết không đủ 100%, thì hỏi thêm:

+ Đại biểu nào không thống nhất với danh sách tôi vừa trình bày xin cho ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết. (Kiểm tra số lượng, ghi lại tỷ lệ %))

Như vậy, Đại hội chúng ta đã thống nhất ……% anh (chị) vừa nêu tên là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN H. Bình Chánh lần thứ V (………..), xin cám ơn Đại hội

13. Văn nghệ

10g40’ – 10g55’

Đại hội nghỉ giải lao.

Uỷ ban Hội nhiệm kỳ mới tiến hành họp phiên thứ nhất hiệp thương bầu các phó chủ tịch, hiệp thương Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát của Hội (có kịch bản làm việc riêng)

14. Báo cáo tham luận

10g55’

Chọn khoảng 2 báo cáo tham luận của các ngành tại đại hội. Khuyến khích nghe tiếng nói của thanh niên nhiều hơn.

15. Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

11g05’

Kính thưa đại hội.

Trong đại hội hôm nay, đại hội đã nhất trí hiệp thương, chọn cử ủy ban Hội LHTN VN xã(tt)….. nhiệm kỳ….(………….) gồm………thành viên, Đại hội đã thống nhất hiệp thương chức danh chủ tịch Hội LHTN VN xã(tt)…..trong đại hội. Đồng tại phiên họp thứ 1 của Ủy ban Hội LHTN VN xã (tt)….. đã hiệp thương 2 phó chủ tịch Hội LHTN VN xã(tt)…..

Để đáp lại sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể đại hội, tiếp theo chương trình, xin kính mời ……..anh chị đã được hiệp thương vào thành viên Ủy ban Hội nhiệm kỳ …………. ra mắt nhận nhiệm vụ trước đại hội.

Tặng hoa cho thành viên UBH

11g07’

(Chờ thành viên lên đầy đủ, nói)

Để chức mừng cho thành viên ủy ban Hội nhiệm kỳ mới, xin trân trọng kính mời anh (chị)……………………….(Đảng ủy xã) lên trao những bó hoa tươi thắm cho ………..anh chị là thành viên UBH nhiệm kỳ mới thay cho lời chúc mừng và trao nhiệm vụ torng nhiệm kỳ …………..

Xin trân trọng kính mời.

Sau khi lãnh đạo tặng hoa xong, Chủ tịch UBH nhiệm kỳ mới thay mặt thành viên phát biểu nhận nhiệm vụ.

11g10’

Chủ tịch Hội mới phát biểu nhận nhiệm vụ

Kính thưa đại hội.

Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng khi được đại hội tín nhiệm trao cho nhiệm vụ là thành viên UB Hội nhiệm kỳ mới. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong niệm kỳ qua; đồng thời ………..thành viên UBH nhiệm kỳ mới xin hứa sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình cao nhất, để đưa tổ chức Hội LHTN VN xã (tt)……..ngày càng vững mạnh trong thời gian tới, phấn đấu thật sự trở thành người bạn tin cậy của thanh niên xã (tt)……..

Xin cảm ơn và chúc sứ khỏe toàn đại hội.

15.1. Đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

11g12’

(Sau khi toàn thể thành viên UBH về vị trí. Mời đoàn đại biểu lên ra mắt nhận nhiệm vụ)

Kính thưa đại hội.

Vừa qua đại hội đã thống nhất hiệp thương……. Đại biểu chính thức và ……. Đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên. Tiếp theo xin kính mời Đoàndđại biểu dự đại hội cấp huyện ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Xin mời ………… (đọc danh sách đại biểu chính thức và dự khuyết)

Tặng hoa cho đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

11g14’

Xin trân trọng kính mời anh (chị)……………………….. (Huyện Hội) lên trao tặng hoa cho đoàn đại biểu dự đại hội cấp Huyện.

11g15’

Đại diện đoàn đại biểu phát biểu.

Kính thưa đại hội.

Được đại hội tín nhiệm giao cho trọng trách quan trọng là đoàn đại biểu tham dự đại hội Hội LHTN VN Huyện Bình Chánh. Chúng tôi xin hứa sẽ mang những ý kiến đóng góp, đề xuất của Hội viên, thanh niên xã (tt)….. gởi đến đại hội cấp huyện; góp tiếng nói của Hội viên, thanh niên xã nhà vào tiếng nói chung của thanh niên toàn huyện; để đại hội Hội LHTN VN huyện diễn ra đúng với ý nghĩa là đại hội của thanh niên, vì thanh niên.

Xin cám ơn đại hội.

(Sau khi Đại diện đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên phát biểu)

Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc cho đoàn đại biểu đi dự đại hội với tinh thần để đạt những nguyện vọng của Hội viên, thanh niên xã (tt)….. đến Đại hội Hội LHTN VN Huyện để tiếp tục đề ra nhiều phong trào hành động nhằm chăm lo tốt cho thanh niên trên địa bàn Huyện.

Xin cảm ơn đại hội, Xin mời các anh chị về chổ.

16. Tặng hoa và quà cho các đồng chí đã từng tham gia Ủy ban Hội nhiệm kỳ cũ.

Đ/c A

(đứng tại chổ)

11g17’

Kính thưa Đại hội

Nhiệm kỳ ….. (…………) vừa qua đạt được nhiều kết quả thắng lợi đó là do sự đóng góp rất nhiệt tình, đầy năng động và sự sáng tạo của các đồng chí nguyên là Thành viên Uỷ ban Hội, Thường trực uỷ ban Hội nay đã chuyển sang vị trí làm việc khác, ở cơ quan khác. Để thể hiện sự trân trọng của lớp thế hệ cán bộ Hội của ……….. hôm nay với thế hệ các anh, chị cán bộ Hội tiền nhiệm, Đại hội xin gửi đến các anh, chị những bó hoa tươi thắm thể hiện sự cám ơn, niềm kính trọng. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khoẻ, thành công trong công việc và luôn nhớ về một thời hoạt động Đoàn đầy sôi nổi, trẻ trung.

Xin trân trọng kính mời bước lên sân khấu: (đọc danh sách)

Xin trân trọng kính mời anh (chị)_______________ (Huyện Hội) và anh(chị) ________________ (Đảng uỷ) lên tặng hoa cho các anh chị nguyên là Thành viên ủy ban Hội ……..

Xin trân trọng cám ơn các anh chị.

17. Khen thưởng

11g20’

Kính thưa đại hội!

Đạt được những thành quả trong nhiệm kỳ qua là sự nổ lực của các chi hội, CLB đội nhóm. Trong đó có một số cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có những đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội LHTN xã. Và sau đây, xin mời…… cá nhân, …..tập thể có tên sau lên nhận giấy khen, quà của Huyện Hội và lãnh đạo xã.

Xin mời:

1………………………………………

2……………………………………..

Xin cám ơn…………………………… và xin chúc mừng các đơn vị và các cá nhân. Chúc cho các anh chị luôn phát huy sức trẻ để đóng góp vào phong trào thanh niên của xã nhà.

18. Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết Nghị quyết đại hội

11g30’

Kính thưa đại hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc; Đại hội Hội LHTN VN xã (tt) đã biểu quyết thong qua văn kiện đại hội, hiệp thương thành viên ủy ban Hội LHTN VN xã (tt)……. Nhiệm kỳ ………….; hiệp thương đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Tiếp theo chương trình, xin mời anh (chị)…D – trưởng đoàn thư ký lên thong qua dự thảo nghị quyết đại hội.

11g30’

D thông qua dự thảo NQ đại hội

Kính thưa đại hội,

Thay mặt đoàn thư ký, tôi xin thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

(Đọc dự thảo NQ có văn bảng riêng)

Xin cám ơn đại hội.

11g35’

Kính thưa đại hội, đại hội vừa nghe Đoàn thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội Hội LHTN Việt Nam xã (tt)…… nhiệm kỳ … (………..). Xin ý kiến Đại hội.(dừng và chờ một chút, quan sát đại hội)

Nếu đại hội không có ý kiến gì thêm xin cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất với dự thảo Nghị quyết Đại hội mà Đoàn thư ký vừa trình bày, xin cho biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết, xin cảm ơn.

+ Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác. (Dừng một chút) Không có.

Như vậy Đại hội đã thống nhất ………….với nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ …………..

Xin cám ơn đại hội, đề nghị Đại hội dành một tráng pháo tay thật lớn để chức mừng thành công của đại hội.

19. Diễn văn bế mạc

11g37’

C đứng tại chổ

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, thưa đại hội.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội LHTN VN xã (tt)………… nhiệm kỳ ….(………….) đã được tiến hành thành công theo chương trình đề ra. Tiếp theo chương trình, xin kính mời anh(chị)………A…….. – thay mặt đoàn chủ tịch lên đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Xin trân trọng kính mời.

11g42’

A lên bục

Đọc diễn văn bế mạc.

Đoàn chủ tịch tuyên bố kết thúc phần làm việc của đoàn chủ tịch,

Kính thưa đại hội,

Đáp lại sự tín nhiệm của đại hội, Đoànchuủ tịch đã hoàn thành nhiệm vụ được đại hội tin tưởng giao cho. Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố kết thúc nhiệm vụ điều khiển đại hội của đoàn chủ tịch tại đây.

(ĐCT, ĐTK về vị trí ngồi ban đầu)

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

20.Bế mạc đại hội

11g45’

– Kính thưa Đại hội,

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Xã ……….. lần thứ …. (………..) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu đứng lên tiến hành nghi lễ chào cờ bế mạc.

(quan sát, dừng một chút chờ ổn định, quay về hướng cờ và ảnh Bác, nói)

Nghiêm! Lễ chào cờ bắt đầu. (đại biểu chào tay, khách mời nếu có đeo huy hiệu Hội thì phải chào tay)

Thôi.

Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN xã (tt)……….. nhiệm kỳ …. (……….) đến đây kết thúc, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý khách mời và toàn thể đại biểu về dự đại hội.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đại biểu.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm