Phổ biến Pháp luật

Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội 2021

Lịch thi tuyển giáo viên, nhân viên trường học Hà Nội mới nhất
72

Lịch thi tuyển giáo viên, nhân viên trường học Hà Nội mới nhất

Lịch thi viên chức Hà Nội 2021

Ngày 03/3/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 460/SNV-CCVC về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020.

1. Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội Vòng 1

Đối với thi tuyển:

Từ 03/3/2021 đến 10/3/2021: Công bố nội dung tài liệu ôn tập các phần thi trắc nghiệm vòng 1 (phần Ngoại ngữ và Kiến thức chung); nội dung ôn tập vòng 2. Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban đề để chuẩn bị đề, đáp án vòng 2. Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn đối với giáo viên và nhân viên.

Từ 11/3/2021 đến 20/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về csvc, nhân lực để tổ chức vòng 2;

Trước ngày 13/3/2021: Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi của từng Hội đồng thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Từ ngày 14/3/2021 đến 20/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã chủ động thành lập Ban coi, tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế trước ngày thi.

Tổ chức thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã); giải quyết các thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca. Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ban coi thi của các Hội đồng tuyển dụng đến tổ chức coi thi tại các phòng thi theo lịch của Ban Chỉ đạo, nhận kết quả thi trắc nghiệm 2 môn cho thí sinh ký xác nhận ngay sau khi kết thúc ca thi;

Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông: có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo đơn vị tại địa điểm tổ chức thi trước khi thi một ngày; Cử Kỹ thuật viên tham gia tại các phòng thi để chụp ảnh thí sinh vào dự thi, cấp mật khẩu đăng nhập cho thí sinh, giải quyết các tình huống kỹ thuật tại các phòng thi giúp các Hội đồng tuyển dụng.

Đối với xét tuyển:

Từ 03/3/2021 đến 10/3/2021: Công bố nội dung tài liệu ôn tập tập vòng 2. Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban đề để chuẩn bị đề, đáp án vòng 2. Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn đối với giáo viên và nhân viên.

– Từ 11/3/2021 đến 20/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2.

2. Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội Vòng 2

Đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng bài viết

Trước ngày 21/3/2021: Thông báo danh sách thí sinh đủ diều kiện thi vòng 2 và niêm yết tại trụ sở các đơn vị (các đơn vị thi tuyển không xếp lại số báo danh, vẫn giữ SBD tại vòng 1);

– Ngày 26/3/2021: Tập trung thí sinh, xem số báo đanh, phòng thi, học tập quy chế thi viết, phổ biến chi tiết lịch thi.

7giờ30 ngày 27/3/2021 (Thứ Bảy): Tồ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, hụyện, thị xã (thời gian tàm bài 180 phút).

Từ ngày 28/3/2021 đến 31/3/2021: Công bố điểm bài thi viết.

Từ ngày 01/4/2021 đến 15/4/2021: Nhận đơn phúc khảo.

Từ ngày 16/4/2021 đến 20/4/2021: Chấm phúc khảo; công bố kết quả chấm phúc khảo.

Từ ngày 21/4/2021 đến 25/4/2021: Thông báo kết quả thi tuyển.

Đối với các đơn vị tô chức vòng 2 băng thực hành hoặc phỏng vấn:

Trước ngày 21/3/2021: HĐTD quận, huyện, thị xã hoàn thành chuẩn bị đề, đáp án sát hạch, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức sát hạch bằng thực hành, phỏng vấn. HĐTD thông báo đến thí sinh về quy hình tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng thực hành, phỏng vấn; quy định về những loại vật dụng, tài liệu thí sinh được mang vào phòng làm bài kiểm tra sát hạch. Niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch; Tập trung thí sinh, khai mạc, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh.

Từ 22/3/2021 đến 30/3/2021: Tổ chức sát hạch bằng thực hành hoặc phỏng vấn đối với giáo viên, nhân viên

Từ 31/3/2021 đến 05/4/2021: thông báo điểm sát hạch vòng 2.

Từ 06/4/2021 đến 15/4/2021: Giải quyết khiếu nại (nếu có).

Từ 16/4/2021 đến 25/4/2021: Thông báo kết quả sát hạch.

Từ ngày 26/4/2021: Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm