Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Báo cáo tổng hợp kết quả phân loại Đảng viên
17

Báo cáo tổng hợp kết quả phân loại Đảng viên

Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp kết quả phân loại Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ kết quả tổng hợp phân loại, thông tin Đảng viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản báo cáo tổng hợp tại đây.

1. Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên là gì?

Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên là mẫu dùng để tổng hợp lại kết quả đánh giá đảng viên, tổ chức đảng vào dịp cuối năm

2. Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Mẫu 03

ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BIỂU TỔNG HỢP

kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm ……

T

T

Đảng bộ, chi bộ

Tổng số đảng viên

ĐV chưa xếp loại

Đảng viên được xếp loại

Xếp loại đảng viên

Tự đánh giá xếp loại tổ chức đảng

Tự đánh giá xếp loại tập thể cấp ủy

Kết quả xếp loại chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Xếp loại cơ quan, đơn vị (chính quyền năm ……….)

Xếp loại công đoàn năm ……….

Xếp loại Đoàn TN năm ……….

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

Tổng số chi, đảng bộ trực thuộc

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

T/M ĐẢNG ỦY/ CHI BỘ

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

– Từ cột 2 đến cột 9 và từ cột 18 đến cột 22 ghi số liệu cụ thể (số tuyệt đối); cột 23, 24, 25 ghi mức xếp loại cụ thể.

– Từ cột 10 đến cột 17 đánh dấu (X) vào cột tương ứng .

– Tổ chức đảng, đảng viên xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, yêu cầu cấp ủy báo cáo rõ lý do.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm