Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân không kinh doanh)

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105
36

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân không kinh doanh) được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân không kinh doanh)

Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân không kinh doanh)

Mẫu số: 05-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho cá nhân không kinh doanh)

1. Họ và tên người đăng ký thuế:

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2a. Tên

2b. Mã số thuế

2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số ……………. Ngày: ……………….

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân:

4. Giới tính: Nam □ Nữ □

5. Quốc tịch:

6. Giấy tờ của cá nhân:

6a. Số chứng minh nhân dân……………. Ngày cấp …………….Nơi cấp…………….

6b. Số căn cước công dân … Ngày cấp……………. Nơi cấp…………….

6c. Số hộ chiếu……………. Ngày cấp …………….Nơi cấp…………….

7. Địa chỉ nơi thường trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:…………….

7b. Xã, phường:…………….

7c. Quận, huyện:…………….

7d. Tỉnh, thành phố:…………….

7đ. Quốc gia:…………….

8. Địa chỉ hiện tại:

8a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:…………….

8b. Xã, phường:…………….

8c. Quận, huyện:…………….

8d. Tỉnh, thành phố:…………….

9. Điện thoại liên hệ: …………….Email:…………….

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế:

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số: ……….

…, ngáy …tháng … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký và ghi rõ họ tên

2. Cách ghi mẫu 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

4. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

5. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

6. Giấy tờ của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin giấy tờ của cá nhân đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư này.

7. Địa chỉ nơi thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

8. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú).

9. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

11. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm