Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu 6-HHĐ: Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Mẫu tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng
131

Mẫu tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Mẫu 6-HHĐ: Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng được gửi cho Chi bộ Đảng gồm nhiều thông tin tên tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày kết nạp vào Đảng, quê quán… của người đề nghị tặng Huy hiệu Đảng. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu tờ khai Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Mẫu 6-HHĐ: Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Mẫu 6-HHĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỜ KHAI

Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ…………………………………………………………..

Tôi là: …………………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng …………………, công nhận chính thức ngày …………..

Ngày nghi trong quyết định kết nạp ………………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại ……………………………………………………………

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện ……. năm trong tổ chức Đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu ……. năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 27.3 Quy định số 29-QĐ/TW ngày 27tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và các cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.

Ghi chú: (Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này).

………., ngày …..tháng…. năm ……

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Kính gửi:…………………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu….năm tuổi đảng cho đảng viên……………………………

(Có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

………., ngày…..tháng…..năm……….

T/M ………………………..

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi:……………………………………….

Đề nghị tặng Huy hiệu….năm tuổi đảng cho đảng viên…………………..

………., ngày…..tháng…..năm………

T/M CHI BỘ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

2. Quy định về trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng

Hướng dẫn số 01-HD/TW nêu rõ:

Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng:

– Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3-2; 19-5; 2-9 và ngày 07-11 hằng năm tại tổ chức cơ sở đảng.

– Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

– Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

– Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

– Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

 Trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng

– Cấp ủy cơ sở:

+ Làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.

+ Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

+ Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, xóa tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

– Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở:

+ Xét và lập danh sách đảng viên đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.

+ Quản lý sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ.

– Tỉnh ủy và tương đương:

+ Xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.

+ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi.

+ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương)./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm