Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bản cam kết thực hiện các quy định ANTT để làm ngành nghề kinh doanh

Bản cam kết
60

Bản cam kết

Mẫu bản cam kết thực hiện các quy định ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Mẫu bản cam kết thực hiện các quy định ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc thực hiện các quy định ANTT để làm ngành nghề kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn báo cáo tình hình kinh doanh rượu

Mẫu tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết thực hiện các quy định ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hanh phúc
—————

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN
CÁC QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆNVỀ AN NINH TRẬT TỰ
ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi: …………………………………..

Tôi…………………sinh năm…………Quốc tịch……………………………….

Số CMND (hoặc hộ chiếu)……………………………………………………………..

Do…………………cấp ngày………tháng………năm………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú:…………………………………………………..

Là……………………………………………………………………………….

Cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………..

Địa chỉ……………….………………………………………………………….

Giấy chứng nhận ĐKKD số……………..do………… cấp ngày….tháng…….năm……

Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………………..

Chấp hành Nghị định số ……… ngày ………. của Chính phủ, tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện về an ninh trật tự như sau:

1. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện của chủ thể, điều kiện về cơ sở kinh doanh như quy định tại Điều 4 của Nghị định.

2. Trong qua trình hoạt động kinh doanh, chấp hành đầy đủ các quy định tại Điều …. của Nghị định ……. và mục …… của Thông tư số ………….ngày ………. của Bộ Công an.

3. Chấp hành đầy đủ các quy định tại các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có liên quan đến ngành nghề mà cơ sở đang hoạt động kinh doanh.

4. Khi cơ sở kinh doanh có thay đổi các điều kiện về an ninh trật tự sẽ có văn bản báo cáo ngay cho cơ quan Công an nơi đã nhận bản cam kết này.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cam kết trên đây.

Bản cam kết này lập thành 2 bản, cơ quan Công an giữ một bản và cơ sở kinh doanh giữ một bản./.

………, ngày…tháng…năm…

…………., ngày…tháng…năm…

CÔNG AN……

(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ KD

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bản cam kết thực hiện các quy định ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Mẫu bản cam kết thực hiện các quy định ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm