Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bản cam kết về việc dạy thêm

Bản cam kết
185

Bản cam kết

Mẫu bản cam kết về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Mẫu bản cam kết về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, người cam kết… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường

Mẫu quyết định cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Mẫu quyết định cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)

………………………………………………………………………………..

Tên tổ chức (cá nhân)…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………. Số ĐT: ………………………………. Email ……….

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp ………; Mã số doanh nghiệp ……………

do (cơ quan)….cấp ngày …tháng….năm……………………..

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm; quyết định số ……………….. của ……………….. ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội,

(Tổ chức hoặc cá nhân) ………………. đã làm hồ sơ xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo được mở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa ………………………………..

tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………….….

Tôi (chúng tôi) xin cam kết với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường…………… sẽ chấp hành nghiêm túc những quy định về an ninh trật tự, về môi trường và các quy định khác của địa phương trong quá trình hoạt động.

Tôi (chúng tôi) xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

TM.Tổ chức (cá nhân)

(Kí , đóng dấu)

Ghi chú: Cá nhân(Tổ chức) giữ 01 bản, nộp cho Ủy ban nhân dân phường; 01 bản và nộp cho người quản lý nơi dạy thêm

Mẫu bản cam kết về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Mẫu bản cam kết về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm