Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bản đăng ký xét bổ nhiệm

Bản đăng ký xét bổ nhiệm
40

Bản đăng ký xét bổ nhiệm

Mẫu bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh

Mẫu bản đăng ký xét bổ nhiệm là biểu mẫu biên bản được lập ra để đăng ký về việc bổ nhiệm chức danh. Mẫu nêu rõ thông tin của người đăng ký… Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản đăng ký xét bổ nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT BỔ NHIỆM

CHỨC DANH: …………….(1) ………………..

Ảnh mầu 4×6

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống :□)

1. Họ và tên người đăng ký: ……………………………………………………….

2. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………;

3. Nam □; Nữ □; Quốc tịch: ……; Dân tộc: ………..; Tôn giáo: ……………

4. Đảng viên Đảng CSVN: □

5. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: ……………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh):

7. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):

Điện thoại nhà riêng: ………….……; Điện thoại di động: ………….; Email: ……………..

8. Cơ quan công tác, chức vụ hiện nay: ……………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………..

Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………..

Điện thoại cơ quan: ……………………………………………………………………

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………………………

9. Hệ số lương hiện hưởng: ………………………………………………………..

10. Đã được công nhận chức danh GS/PGS ngày …tháng ….năm…., ngành: …………

(Gửi kèm bản phô tô công chứng giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh)

Đăng ký xét bổ nhiệm chức danh vị trí Giáo sư hoặc Phó Giáo sư tại (Bộ môn, Khoa, …, Cơ sở đào tạo)

Cam kết thực hiện trách nhiệm và quyền lợi khi được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư theo quy định hiện hành.

….(2) , ngày tháng năm
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Giáo sư/Phó giáo sư.

(2) Địa danh.

Bản đăng ký bổ nhiệm chức danh

Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh

Thiquocgia.vn vừa gửi tới bạn đọc mẫu bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh thuộc biểu mẫu giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về sử dụng.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm