Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bản khai lý lịch khoa học dự thi nâng ngạch công chức

Bản khai lý lịch
90

Bản khai lý lịch

Mẫu bản khai lý lịch khoa học dự thi tuyển nâng ngạch công chức

Mẫu bản khai lý lịch khoa học dự thi tuyển nâng ngạch công chức là mẫu bản khai được lập ra để khai về lý lịch khoa học dự thi tuyển nâng ngạch công chức. Mẫu bản khai nêu rõ thông tin của người thi tuyển… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin dự thi tuyển công chức

Mẫu báo cáo tổ chức cán bộ theo tháng

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Nội dung cơ bản của mẫu bản khai lý lịch khoa học dự thi tuyển nâng ngạch công chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……….., ngày ……… tháng ……… năm …………

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC
DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

(Dùng để khai khi dự thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự, nhân viên, cán sự lên chuyên viên và các ngạch tương đương)

Phần I.

Tự thuật về bản thân

– Họ và tên: …………………………………………. Nam, nữ

– Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………..

– Nơi sinh: ……………………………………………………………………………..

– Quê quán: ……………………………………………………………………………

– Dân tộc: ……………………………………………………………………………….

– Tôn giáo: ……………………………………………………………………………..

– Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….

– Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

– Chức vụ hiện nay: ………………………………………………………………….

– Mã ngạch: …………… Hệ số lương hiện hưởng: ……………………. Năm xếp: ………

– Ngày tháng năm tuyển dụng vào biên chế Nhà nước: …………………

Quá trình đào tạo:

1. Tốt nghiệp đại học (trung học chuyên nghiệp, cao đẳng): …………..

Hệ chính quy, tại chức, …………….. Chuyên ngành: ……………………….

Thời gian đào tạo: ………………. năm. Năm tốt nghiệp: ……………………

2. Bồi dưỡng ở trong hoặc ngoài nước: (ghi rõ cơ quan mở, chứng chỉ, thời gian bồi dưỡng).

Phần II.

Thành tích hoạt động khoa học, quản lý

1. Về quản lý: Đã chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản nào:

2. Về thành tích khoa học:

– Đã tham gia những đề tài nghiên cứu khoa học gì?

– Đã có những đề án, phương án nào được chấp thuận hoặc đang tham gia xây dựng?

3. Ngoại ngữ: Ghi rõ biết ngoại ngữ gì, trình độ.

STT

Tên ngoại ngữ

Trình độ

Ghi chú

Phần thứ III.

Tự đánh giá và xác định của cá nhân

Đối chiếu với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch…………………. tôi tự xác định như sau:

– Về phẩm chất đạo đức:

– Về học tập nâng cao trình độ:

– Về hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Người tự khai ký tên

Xác nhận của cơ quan sử dụng công chức (Sở, Ban, Ngành,
Cục, Vụ, Viện)

hoặc

Xác nhận của cơ quan quản lý công chức (Vụ TCCB
Bộ, ngành)

Mẫu bản khai lý lịch khoa học dự thi tuyển nâng ngạch công chức

Mẫu bản khai lý lịch khoa học dự thi tuyển nâng ngạch công chức

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm