Biểu mẫuXây dựng - Nhà đất

Mẫu bảng kê chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Bảng kê giá trị bồi thường
42

Bảng kê giá trị bồi thường

Mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là mẫu bảng kê được lập ra để kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Mẫu 19/BTNN: Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Hộ ông (bà) …………………………………………………..

(Kèm theo Biên bản chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày…tháng…năm …)

ĐVT: đồng

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Bồi thường hỗ trợ (%)

Chất lượng còn lại (%)

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

I

Đất

……….

II

Nhà, công trình phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất

……….

III

Cây cối hoa màu

…………

IV

Các khoản hỗ trợ

………….

V

Khấu trừ nghĩa vụ tài chính về đất

………….

VI

Tiền sử dụng đất phải nộp khu tái định cư

Tổng cộng (I+II+III+IV-V-VI)

…………, ngày…tháng…năm…

CƠ QUAN, TỔ CHỨC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu bảng kê chi tiết về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm