Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019

Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới
65

Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới

Mẫu báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019

Mẫu báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, công tác chuẩn bị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Lời dẫn chương trình lễ khai giảng năm học mới và đón học sinh vào lớp 10

Lời dẫn chương trình lễ khai giảng năm học mới và đón học sinh vào lớp 6

Kế hoạch khai giảng năm học mới 2018 – 2019

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019 như sau:

PHÒNG GD&ĐT…………..

TRƯỜNG TH………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: ………..

………………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO NĂM HỌC MỚI

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………..

– Thực hiện công văn số: ……………. về việc “Tổng kết năm học…. – …. và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học …. – …” trường ………..xin được báo cáo với các nội dung sau:

1. Công tác tuyển sinh:

– Tổng số trẻ cần tuyển: ……..

– Tổng số trẻ đã tuyển: …….. / …….. đạt 100%

2. Công tác CSVC trường lớp học:

– Nhà trường đã tổ chức họp và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhà trường, tổ chức cho học sinh lao động, vận động nhân dân tu bổ cơ sở vật chất trường, lớp học. Nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho năm học mới, …….. điểm trường đủ điều kiện vào học chính thức …….

– Tổng số phòng học:…….. phòng: Trong đó: Kiên cố: …….. phòng; bán kiên cố: …….. phòng; phòng tạm:…….. phòng.

– Bàn ghế HS: Tổng số:…….. bộ: Trong đó…….. chỗ ngồi: …….. ; …….. chỗ ngồi: …….. bộ.

– Bàn ghế giáo viên: …….. bộ

– Bảng lớp: …….. bảng: Trong đó: Bảng chống loá:…….. cái; bảng gỗ:…….. cái.

– SGK, vở viết HS đã nhận đủ theo định lượng được cấp.

+ Tổng số sách giáo khoa, vở bài tập đã nhận:…….. bản.

+ Tổng số vở viết đã nhận: …….. quyển. Trong đó vở ô ly to:…….. quyển, vở ô ly nhỏ: …….. quyển.

3. Những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục:

– So với kế hoạch phát triển năm học …….. tăng 2 lớp ( lý do: Tách và mở 2 điểm bản mới thuộc chương trình tái định cư). So với định mức 1,2 GV/ lớp nhà trường cần…….. giáo viên, thực tế nhà trường đã có …….. giáo viên nhưng có…….. giáo viên xin nghỉ dài hạn để điều trị bệnh.

– Giải pháp: Phân công Giáo viên khác đứng lớp.( Số GV trực tiếp đứng lớp đủ nhưng thiếu GV dạy thay cho GV kiêm nghiệm .

4. Kiến nghị, đề xuất:

– Đề nghị phòng bố trí cho …….. giáo viên .

– Xin …….. trống trường.

– Xin cấp …….. bộ sách giáo viên lớp…….. ; …….. bộ sách giáo viên lớp …….. ; …….. bộ sách giáo viên lớp …….. ; …….. bộ sách giáo viên lớp …….. ;…….. bộ sách giáo viên lớp….

Trên đây là báo cáo về công tác chuẩn bị cho năm học mới của đơn vị trường ………. Nhà trường kính chuyển phòng GD&ĐT xem xét và lưu tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019

Mẫu báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm