Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo định kỳ xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc

Báo cáo định kỳ việc sử dụng thuốc
99

Báo cáo định kỳ việc sử dụng thuốc

Mẫu báo cáo định kỳ về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc

Mẫu báo cáo định kỳ về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về định kỳ việc xuất, nhập, tồn kho và sử dụng thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung của bản báo cáo, thông tin về thuốc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản giao nhận thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu thông báo tổ chức bán lẻ thuốc lưu động

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo định kỳ về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc như sau:

Tên cơ sở:

Số:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT/NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC/THUỐC, DƯỢC CHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC

(Từ ngày……. đến ngày……….)

Kính gửi:.…………….………………………

TT

Nguyên liệu/Tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ/hàm lượng, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số lượng tồn kho kỳ trước chuyển sang

Số lượng nhập trong kỳ

Tổng số

Số lượng xuất trong kỳ

Số lượng hao hụt

Tồn kho cuối kỳ

Mục đích sử dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

* Số lượng hao hụt bao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng… Nếu có, cần báo cáo chi tiết

** Chú ý: Số lượng báo cáo phải được cập nhật ngay trước thời gian lập đơn hàng đề nghị nhập khẩu.

Báo cáo phải kèm theo danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng theo từng lần xuất hàng.

……………, ngày…tháng…năm…

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu tại cơ sở.

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ h tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Mẫu báo cáo định kỳ về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc

Mẫu báo cáo định kỳ về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm