Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo kết quả phát hành trái phiếu

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu
71

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu

Mẫu báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu

Mẫu báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu là mẫu phiếu được lập ra để báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả phát hành trái phiếu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Mẫu số S20-DNN: Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Biên bản thỏa thuận

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu như sau:

(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……
V/v: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

……., ngày….. tháng…… năm…….

Kính gửi: Bộ Tài chính

– Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

– Căn cứ Thông tư số –/2018/TT-BTC ngày … tháng … năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên tổ chức phát hành) xin báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đợt — năm — theo Đề án phát hành ngày … cho các chương trình/dự án — như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
ĐỢT… NĂM

STT

Kỳ hạn

Mã trái phiếu

Ngày phát hành

Ngày đến hạn

Phương thức phát hành

Phát hành lần đầu/Phát hành bổ sung

Kết quả phát hành

Khối lượng đạt được

Lãi suất phát hành

Số tiền (tỷ đồng)

% so với khối lượng dự kiến phát hành

Lãi suất (%/năm)

Phương thức trả lãi

1

2

Nơi nhận:
– Như trên:
– Lưu: …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu

Mẫu báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm