Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác thực tế, chế biến, tiêu thụ, tồn kho

Báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác
42

Báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác

Mẫu báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác thực tế

Mẫu báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác thực tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về khối lượng khoáng sản khai thác thực tế. Mẫu báo cáo nêu rõ khối lượng khoáng sản khai thác được, số tồn kho… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

Mẫu đơn đề nghị khai thác khoáng sản

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác thực tế như sau:

Mẫu số 03. Báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác thực tế, chế biến, tiêu thụ, tồn kho năm…

(Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Loại khoáng sản được khai thác /chế biến

Tên/loại sản phẩm được tiêu thụ

Tồn đầu kỳ (tấn, m3)

Sản phẩm khai thác trong kỳ (tấn, m3)

Sản phẩm chế biến trong kỳ (tấn, m3)

Tiêu thụ trong kỳ (tấn, m3)

Khối lượng (tấn, m3)

Chứng thư

Số

Ngày, tháng, năm

Tồn cuối kỳ (tấn, m3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

2

3

4

5

6

Ghi chú: Nếu sản phẩm sau khai thác, chế biến có nhiều loại (kể cả khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm) đều thống kê đầy đủ. Khối lượng từng loại sản phẩm tồn được thống kê đầy đủ và không được tính vào sản lượng khai thác của năm tiếp theo.

Mẫu báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác thực tế

Mẫu báo cáo khối lượng khoáng sản khai thác thực tế

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm