Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo phát hiện và xử trí người bệnh lao

Báo cáo phát hiện và xử trí người bệnh lao
63

Báo cáo phát hiện và xử trí người bệnh lao

Mẫu báo cáo ghi chép phát hiện và xử trí người bệnh lao

Mẫu báo cáo ghi chép phát hiện và xử trí người bệnh lao là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo ghi chép về việc phát hiện và xử trí người bệnh lao. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tổng số người bệnh được phát hiện… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu chuyển mẫu đờm phát hiện bệnh lao

Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm

Mẫu phiếu gửi bệnh phẩm xét nghiệm

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo ghi chép phát hiện và xử trí người bệnh lao như sau:

BÁO CÁO PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ NGƯỜI BỆNH LAO

Quý:…………Năm:…………

Tên đơn vị báo cáo:……………………………………Tỉnh/TP:………………………………………………………….

Người làm báo cáo: ………………….Chữ ký:………………..Ngày làm báo cáo:………. /……../…….

1. Số bệnh nhân lao chẩn đoán:

Lao phổi AFB dương tính

Lao phổi AFB âm tính

Lao ngoài phổi

Tổng cộng

0 – 4

5 -14

≥15

0 – 4

5 -14

≥15

0 – 4

5 -14

≥15

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Chung

BN lao chẩn đoán

2. Xử trí bệnh nhân lao:

– Chuyển CTCL:…………………………………………………………………………….

– Có phản hồi:……………………………………………………………………………….

4. Xét nghiệm: (Gửi kèm báo cáo hoạt động xét nghiệm)

3. Theo dõi người nghi lao (tổng hợp từ báo cáo tháng của các khoa phòng)

– Số người nghi lao đến khám:………………………………………………………….

– Số người XN AFB:……………………………Số người XN AFB (+)…………………

– Số người nghi lao chụp XQ:…………..…….Nghi lao:……………………………….

– Số người nghi lao được chuyển:……………Có phản hồi:……………………………….

Mẫu báo cáo ghi chép phát hiện và xử trí người bệnh lao

Mẫu báo cáo ghi chép phát hiện và xử trí người bệnh lao

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm