Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu báo cáo sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp huyện

Báo cáo sử dụng quỹ giáo dục nhà trường
34

Báo cáo sử dụng quỹ giáo dục nhà trường

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp huyện

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp huyện là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp huyện. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung sử dụng quỹ giáo dục của nhà trường… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đề cương kế hoạch quỹ giáo dục nhà trường

Mẫu báo cáo tổng hợp học sinh miễn, giảm tại trường thực hiện phổ cập giáo dục THCS

Mẫu bảng tổng hợp số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp huyện như sau:

MẪU BÁO CÁO VỀ SỬ DỤNG QUỸ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
(CẤP HUYỆN)

Ngày báo cáo …………………………………………………………………………….

Thông tin cụ thể về huyện:

– Tên huyện ………………… Tỉnh …………………………………………………

– Số trường tiểu học………………… trường FDS ………%.

– Tổng số học sinh tiểu học ……… học sinh FDS ………… %

Thông tin cụ thể về quỹ hỗ trợ

– Tổng số quỹ hỗ trợ ……………………………………………………………………

– Tổng giá trị quỹ hỗ trợ ……………………………………………………………….

– Thời hạn Ngày bắt đầu ……… Ngày kết thúc ………………………………

Tổng kết các Mục tiêu của quỹ hỗ trợ

Mục đích tổng thể

– #1. …………………………………………………………………………………………

– #2. …………………………………………………………………………………………

Các Mục đích chính

– #1. …………………………………………………………………………………………

– #2. …………………………………………………………………………………………

Sử dụng quỹ hỗ trợ theo hạng Mục chi tiêu

Hạng Mục chi tiêu

Hoạt động cụ thể

Tổng

Kết quả/đầu ra

Xây dựng cơ bản – sửa chữa

Hàng hoá

Các Điều kiện thiết yếu

Các dịch vụ

Khác (ghi rõ)

Tỉ lệ: thành công/trung bình/yếu

Tổng kết xem xét công tác thực hiện quỹ hỗ trợ:

…………………………………………………………………………………………………..

Trưởng ban Quản lý SEQAP huyện ………………………………………………..

Kí tên: …………………………….

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp huyện

Mẫu báo cáo về việc sử dụng quỹ giáo dục nhà trường cấp huyện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm