Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền

Báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền
48

Báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung việc thu hồi thuốc… Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền

Mẫu đơn dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền như sau:

Tên đơn vị chủ quản
Tên cơ sở
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày….tháng….năm ……

Báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền

Kính gửi:…

Thực hiện công văn số… ngày… tháng… năm… của…. về việc thu hồi thuốc cổ truyền…, số đăng ký…, số lô sản xuất…, ngày sản xuất…, hạn dùng… do… sản xuất,… nhập khẩu (đối với thuốc nhập khẩu),… (Tên cơ sở) xin báo cáo kết quả thu hồi thuốc như sau:

1. Thông tin về lô thuốc cổ truyền bị thu hồi:

– Đối với vị thuốc cổ truyền: tên vị thuốc cổ truyền, tên dược liệu (tên tiếng Việt và tiếng Latinh), số giấy đăng ký lưu hành (nếu có), số giấy phép nhập khẩu, số lô, hạn dùng, cơ sở nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu, cơ sở nhập khẩu dược liệu.

– Đối với thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền): Tên thuốc, số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, tên hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, số lô, hạn dùng, cơ sở sản xuất/cơ sở nhập khẩu;

– Thời gian xuất xưởng/nhập khẩu;

2. Kết quả thu hồi thuốc cổ truyền:

2.1. Kết quả thu hồi thuốc từ các cơ sở kinh doanh dược:

STT

Tên cơ sở kinh doanh đã mua thuốc cổ truyền

Đơn vị tính

Số lượng đã mua

Số lượng đưa ra lưu hành

Số lượng thu hồi

Ghi chú

1

2

3…

Tng s

2.2. Tổng hợp kết quả thu hồi thuốc cổ truyền:

– Số lượng thuốc cổ truyền đã sản xuất/nhập khẩu;

– Số lượng thuốc cổ truyền đưa ra lưu hành trên thị trường;

– Số lượng thuốc cổ truyền đã thu hồi.

……………., ngày…tháng…năm…

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:….

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm