Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật
103

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật

Mẫu báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Mẫu báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là mẫu bản báo cáo được Sở Giáo dục và Đào tạo lập ra để báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ tình hình thi hành pháp luật… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo công tác pháp chế

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

UBND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./BC-SGD&ĐT

……….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Tình hình thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính năm …(1)…

Thực hiện ………………………..…….(2)……………………..………………….………

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực giáo dục

……………………………………………………..…..……(3)…………………………………..……….

2. Số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý; đối tượng vi phạm; việc áp dụng các hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả; các loại hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực giáo dục

……………………………………………..……(3)……………………………………………………..….

3. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

……………………………………..……(3)………………………………………………………….….

4. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị, đề xuất

…………………………………………….……(3)……………………………………………………….

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Sở Tư pháp tỉnh để tổng hợp./.

Nơi nhận:

– …(4)…;

– Lưu: VT, VP, (5).

GIÁM ĐỐC (6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tháng, Năm báo cáo.

(2) Các căn cứ để thực hiện.

(3) Nội dung báo cáo.

(4) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Mẫu báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm