Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

Báo cáo việc đánh giá năng lực xét nghiệm
86

Báo cáo việc đánh giá năng lực xét nghiệm

Mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

Mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ thông tin báo cáo, nội dung đánh giá… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu văn bản công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của tổ chức tư vấn phòng chống HIV/AIDS

Mẫu thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV như sau:

…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Số: …./BC -……

……….., ngày….. tháng….năm 20….

Kính gửi: Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế

Căn cứ Thông tư số ……../2013/TT – BYT ngày…../…/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV;

Thực hiện sự phân công của Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế về việc kiểm tra năng lực xét nghiệm của phòng …… ……kết quả kiểm tra của cơ sở như sau:

TT

Kiểm tra năng lực xét nghiệm

Kết quả

(Đạt/không đạt)

1

Kết quả xét nghiệm do phòng xét nghiệm tự làm trên các mẫu bệnh phẩm .

2

Kết quả xét nghiệm của bộ mẫu đánh giá năng lực xét nghiệm HIV.

Kèm theo bản chi tiết kết quả đối chiếu của các mẫu do phòng xét nghiệm tự làm và phòng tham chiếu kiểm tra, bản chi tiết kết quả xét nghiệm trên bộ mẫu đánh giá năng lực xét nghiệm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra năng lực xét nghiệm của phòng xét nghiệm thuộc cơ sở đề nghị, …….. …..đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS xem xét giải quyết theo quy định.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ sở đề nghị;

– Lưu VT.

Thủ trưởng đơn vị có cơ sở xét nghiệm HIV được chỉ định kiểm tra
(ký tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

Mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm