Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bìa báo cáo tự đánh giá trường mầm non

Hướng dẫn trình bày bìa báo cáo tự đánh giá mầm non
74

Hướng dẫn trình bày bìa báo cáo tự đánh giá mầm non

Bản in

Bìa báo cáo tự đánh giá mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Sau đây là biểu mẫu bìa báo cáo tự đánh giá trường mầm non 2019 Thiquocgia.vn xin được chia sẻ với các bạn.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Bìa ngoài)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG ……………………
________________

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

TÊN TỈNH / THÀNH PHỐ – (NĂM…………)

(Bìa trong)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG……………………….
__________________

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

THÀNH VIÊN HỘI ĐNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Chủ tịch hội đồng

2

Phó Chủ tịch hội đồng

3

Thư ký hội đồng

4

Ủy viên hội đồng

5

Ủy viên hội đồng

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ – (NĂM )

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phần II. T ĐÁNH GIÁ

A. ĐẶT VN Đ

B. TỰ ĐÁNH GIÁ

I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3

Tiêu chuẩn 1

Mở đầu

Tiêu chí 1.1

Tiêu chí 1.2

Kết luận về Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2

Mở đầu

Tiêu chí 2.1

Tiêu chí 2.2

Kết luận về Tiêu chuẩn 2

Tiêu chuẩn 3

Mở đầu

Tiêu chí 3.1

Tiêu chí 3.2

Kết luận về Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 4

Mở đầu

Tiêu chí 4.1

Tiêu chí 4.2

Kết luận về Tiêu chuẩn 4

Tiêu chuẩn 5

Mở đầu

Tiêu chí 5.1

Tiêu chí 5.2

Kết luận về Tiêu chuẩn 5

II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4

Tiêu chí 1

Kết luận

Phần III. KẾT LUẬN CHUNG

Phần IV. PHỤ LỤC

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm