Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội

Biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội
58

Biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội

Bản in

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian địa điểm kiểm phiếu, nội dung kiểm phiếu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm phiếu tại đây.

1. Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội số 1

Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

LIÊN ĐỘI…………………………………………..

NHIỆM KỲ……….

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BCH LIÊN ĐỘI………………………………………………

NHIỆM KỲ ……….

Hôm nay, vào hồi ….. giờ …… ngày ……… tháng ……… năm …………., Được Đại hội bầu chúng tôi vào ban kiểm phiếu gồm:

1

Đồng chí: …………………………..

Trưởng ban

2

Đồng chí: …………………………..

Uỷ viên.

3

Đồng chí: …………………………..

Uỷ viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu BCH Liên đội ………………………….., nhiệm kỳ …….. với những nội dung cụ thể sau:

1. Danh sách bầu cử BCH Liên đội……………………. đã được Đại hội thông qua là: …….. đồng chí có tên sau:

1

…………………………………

2

…………………………………

3

…………………………………

2. Tình hình bầu cử:

– Tổng số đại biểu triệu tập:…………….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu có mặt: ………………. đồng chí.

– Tổng số phiếu phát ra: …………… phiếu.

– Tổng số phiếu thu về: …………… phiếu.

– Tổng số phiếu hợp lệ: ………….. phiếu.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: ……… phiếu.

– Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

1

…………………………………….

được phiếu/ phiếu

= %

2

………………………………….

được phiếu/ phiếu

= %

3

……………………………………

được phiếu/ phiếu

= %

3. Theo quy định của Điều lệ Đội các đồng chí có tên sau đã trúng cử vào BCH Liên đội ………………………………………, nhiệm kỳ ……….

1

…………………………………

2

…………………………………

3

…………………………………

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để đoàn cấp trên công nhận.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TM BAN KIỂM PHIẾU

2. Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội số 2

HĐĐ HUYỆN ……………

LIÊN ĐỘI …………

ĐỘI TNPT HỒ CHÍ MINH

…………, ngày…tháng…năm…

KẾT QUẢ BẦU BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐỘI MỚI

Năm học: ……………….

– Hôm nay vào lúc ….. giờ …. phút, ngày…tháng…năm…

Chúng tôi tiến hành kiểm phiếu bầu Ban chỉ huy Liên đội năm học ……………

Qua sự cho phép của đại hội cho Đoàn chủ tích giới thiệu và theo nguyên tắc thể lệ bầu cử các bạn sau đây trúng cử vào Ban chỉ huy Liên đội năm học ……………

1. ………………………………………………………………… – Liên đội trưởng

2. ………………………………………………………………… – Liên đội phó

3. ………………………………………………………………… – Liên đội phó

4. ………………………………………………………………… – Ủy viên

5. ………………………………………………………………… – Ủy viên

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để hội đồng Đội cấp trên công nhận.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm