Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá họp hội đồng

Biên bản kiểm phiếu
65

Biên bản kiểm phiếu

Mẫu biên bản kiểm phiếu về việc tổng hợp kết quả đánh giá họp hội đồng

Mẫu biên bản kiểm phiếu về việc tổng hợp kết quả đánh giá họp hội đồng là mẫu biên bản được lập ra để kiểm phiếu về việc tổng hợp kết quả đánh giá họp hội đồng. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung kiểm phiếu… Mẫu được ban hành theo Thông 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu biên bản kiểm phiếu họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm phiếu về việc tổng hợp kết quả đánh giá họp hội đồng như sau:

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
TUYỂN CHỌN
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KH&CN CẮP BỘ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌP HỘI ĐỒNG
TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẮP BỘ

1. Số thành viên tham gia bỏ phiếu:

2. Kết quả bỏ phiếu:

Stt

Tên đề tài

Tổ chức chủ trì

Cá nhân chủ trì

Kết quả bỏ phiếu (Điểm trung bình cuối cùng)

Kết luận chung

Đề nghị thực hiện

Đề nghị không thực hiện

Các thành viên Ban kiểm phiếu
(họ, tên và chữ ký của từng thành viên)

Trưởng Ban kiểm phiếu
(họ, tên và chữ ký)

Mẫu biên bản kiểm phiếu về việc tổng hợp kết quả đánh giá họp hội đồng

Mẫu biên bản kiểm phiếu về việc tổng hợp kết quả đánh giá họp hội đồng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm