Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Biên bản kiểm tra vũ khí
94

Biên bản kiểm tra vũ khí

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng

Mẫu giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mẫu giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN
Kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ: ………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, vào hồi……..giờ……..ngày…….tháng……..năm……..tại ……….

Chúng tôi gồm:

1-………………………………Chức vụ: ……………………………………………….

2-………………………………Chức vụ: ……………………………………………….

3-………………………………Chức vụ: ……………………………………………….

Tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với:

Cơ quan, tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………

Đại diện cơ quan, tổ chức được kiểm tra:

1-………………………………Chức vụ: ………………………………………………

2-………………………………Chức vụ: ………………………………………………

3-………………………………Chức vụ: ………………………………………………

Kết quả kiểm tra: …………………………………………………………………………….

Vi phạm, hình thức xử lý: …………………………………………………………………

Kiến nghị của đoàn kiểm tra: ……………………………………………………………

Ý kiến của cơ quan, tổ chức được kiểm tra: ………………………………………

Biên bản lập xong hồi …. giờ……… cùng ngày đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây.

Biên bản lập thành……..bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm