Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

Biên bản thanh lý vũ khí
45

Biên bản thanh lý vũ khí

Mẫu biên bản ghi chép thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mẫu biên bản ghi chép thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung thanh lý… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng

Mẫu giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mẫu giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN
Thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ văn bản đề xuất của:

Hôm nay, vào hồi…….giờ….ngày……tháng…….năm……..tại …………………….

Chúng tôi gồm:

1-………………………………Chức vụ, đơn vị …………………………. Chủ tịch hội đồng.

2-………………………………Chức vụ, đơn vị …………………………. Thành viên.

3-………………………………Chức vụ, đơn vị …………………………. Thành viên.

4-………………………………Chức vụ, đơn vị …………………………. Thành viên.

5-………………………………Chức vụ, đơn vị …………………………. Thành viên.

Đã tổ chức họp thống nhất thanh lý số vũ khí, công cụ hỗ trợ để tiêu hủy, cụ thể:

Tổng số vũ khí: ……………………………………………………………………………………

Tổng số công cụ hỗ trợ: ………………………………………………………………………..

(có bản thống kê chi tiết kèm theo)

Hội đồng thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ giao cho…………………………..hoàn thiện thủ tục và tổ chức thực hiện tiêu hủy theo quy định.

Biên bản lập xong hồi…….giờ…….ngày…….tháng…….năm……….đã đọc lại cho những người có tên ghi trong biên bản này công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản lập thành……..bản, mỗi người giữ 01 bản./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Mẫu biên bản ghi chép thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mẫu biên bản ghi chép thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm