Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Mẫu biên bản thu giữ
14

Mẫu biên bản thu giữ

Mẫu biên bản thu giữ thư tín, bưu kiện là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thu giữ thu tín, bưu kiện. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin đồ vật thu giữ, thời gian và địa điểm lập biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

1. Mẫu biên bản thu giữ thư tín, bưu kiện như sau

Mẫu biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN

THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM

Hồi ……….. giờ…………..ngày ………..tháng ………. năm ……………… tại…………. ……..

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………Điều tra viên

thuộc Cơ quan ………………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………….

đại diện cơ quan/tổ chức……………………………………….. chứng kiến.

Căn cứ Điều 178 và Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự, thi hành Lệnh thu giữ(1)

thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm số:…………………………….ngày ……… tháng …….. năm

Của……………………………………………… tại (2) …………………………….. đối với (3)……………………………………… đề tên:

Người gửi: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Người nhận: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Sau khi xác định (3) ………………………………………………………………………….

đề tên, địa chỉ nêu trên, chúng tôi đã tiến hành thu giữ gồm (4):

……………………………………………………………………………………………………..

(1) Ghi rõ Lệnh thu giữ khẩn cấp hoặc Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông;

(3) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(4) Ghi rõ tên, số lượng, đặc điểm, tình trạng thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm.

……………………………………………………………………………………………………..

Việc thu giữ (3)………………………………………………………. kết thúc hồi ……………. giờ …… ngày ………tháng ………năm………….. Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà: ……………………………… là người đại diện (2)………………………………………, một bản gửi cho Viện kiểm sát ……………………………………….., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

2. Quy định về thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử thư tín, điện tín, bưu kiện

Điều 196, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử như sau:

“(1). Việc thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử do người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện và có thể mời người có chuyên môn liên quan tham gia. Trường hợp không thể thu giữ được thì phải sao lưu vào phương tiện lưu trữ và thu giữ như đối với vật chứng. (2) Khi thu giữ các phương tiện điện tử có thể thu thiết bị ngoại vi kèm theo và các tài liệu có liên quan”.

Điều 197, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông như sau:

“(1). Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ. Lệnh này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.(2). Trường hợp không thể trì hoãn việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra có thể tiến hành thu giữ nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Sau khi thu giữ phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc thu giữ để xét phê chuẩn… Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. Nếu việc thông báo cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo ngay”.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm