Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu BK01-ĐK-TCT: Bảng kê các công ty con, công ty thành viên

Biểu mẫu Thông tư 105 năm 2020 BTC
16

Biểu mẫu Thông tư 105 năm 2020 BTC

Mẫu BK01-ĐK-TCT: Bảng kê các công ty con, công ty thành viên ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê các công ty con, công ty thành viên là gì?

Bảng kê các công ty con, công ty thành viên là mẫu dùng để kê khai thông tin nộp thuế của các công ty con. Mẫu gồm các thông tin: Mã số thuế, Tên công ty con, công ty thành viên, Địa chỉ của công ty con, công ty thành viên….

2. Mẫu BK01-ĐK-TCT: Bảng kê các công ty con, công ty thành viên

Mẫu 02-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế

Mẫu số: BK01-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các công ty con, công ty thành viên

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Mã số thuế

Tên công ty con, công ty thành viên

Địa chỉ của công ty con, công ty thành viên

Vốn của công ty mẹ góp vào công ty con, công ty thành viên

Loại tiền (VNĐ/USD)

Tỷ lệ vốn của công ty mẹ góp vào công ty con, công ty thành viên (%)

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm