Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu BK05-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105
35

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Mẫu BK05-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí là gì?

Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí là mẫu dung để kê khai thông tin nộp thuế của các nhà thầu. Mẫu gồm các thông tin: Tên Nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí, Quốc tịch, Mã số thuế của nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí tại Việt Nam (nếu có)…….

2. Mẫu BK05-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

Mẫu BK05-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

Mẫu số: BK05-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT hoặc 02-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên Nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

Quốc tịch

Mã số thuế của nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí tại Việt Nam (nếu có)

Số hợp đồng

Ngày hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Địa điểm thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quận/ huyện

Tỉnh/ thành phố

1

2

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm