Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu chương trình công tác trọng tâm

Chương trình công tác trọng tâm
69

Chương trình công tác trọng tâm

Mẫu chương trình về việc công tác trọng tâm

Mẫu chương trình về việc công tác trọng tâm là mẫu chương trình được lập ra để lên chương trình về công tác trọng tâm. Mẫu chương trình nêu rõ nội dung công tác, thời gian hoàn thành… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và ma túy

Mẫu kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Mẫu kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu chương trình về việc công tác trọng tâm như sau:

UBND TỈNH …………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………../CTr-SGDĐT

…………., ngày…tháng…năm…

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm năm …(1).. của Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ chương trình công tác năm …(1)… của HĐND, UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình công tác trọng tâm năm …(1)….. như sau:

TT

Nội dung thực hiện

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị chủ trì

Thời gian hoàn thành

1

…(2)…

……

……

……

2

……

……

……

……

3

……

……

……

……

……

……

……

……

Trên đây là chương trình công tác trọng tâm năm … của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh …………. Trong quá trình thực hiện nếu có các nhiệm vụ đột xuất khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh giao sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào chương trình công tác hàng tháng, quý của năm …

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT;

– Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)

– TT. HĐND, UBND tỉnh;

– Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;

– Ban VHXH HĐND tỉnh;

– Văn phòng UBND tỉnh;

– GĐ và các PGĐ Sở;

– Các đơn vị trực thuộc Sở;

– Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP Huế;

– Lưu: VT, (3).

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm đăng ký chương trình công tác.

(2) Nội dung đăng ký chương trình công tác trọng tâm.

(3) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu chương trình về việc công tác trọng tâm

Mẫu chương trình về việc công tác trọng tâm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm