Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu

Đơn xin cấp lại mật khẩu
39

Đơn xin cấp lại mật khẩu

Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu là văn bản được lập ra để yêu cầu về việc cấp lại mật khẩu, mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Công văn về việc yêu cầu cấp lại mật khẩu là gì?

Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu là mẫu bản công văn được tổ chức doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu về việc cấp lại mật khẩu.

Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung yêu cầu

+ Lý do xin cấp lại

2. Công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu

Mẫu công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI MẬT KHẨU

Kính gửi: – Phòng Công tác sinh viên

Tôi tên: …………………………………………. MSSV: ………………………….Lớp: …………………………

Ngành:………………………………….. Bậc: …………………….. Điệnthoại: ……………………………….

Nay Tôi làm đơn này kính xin Phòng Công tác sinh viên cấp lại mật khẩu mặc định để Tôi truy cập vào website……….. Tôi xin cam kết sau khi đăng nhập sẽ đổi từ mật khẩu mặc định thành mật khẩu cá nhân, tự quản lý tài khoản cá nhân, không khiếu nại, thắc mắc khi để người khác sử dụng tài khoản, mật khẩu của mình để đăng nhập hệ thống thực hiện việc đăng ký môn học cũng như những thao tác khác trên hệ thống.

Xin chân thành cảm ơn.

………, ngày ….tháng năm 20…

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm