Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho nhân viên

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
33

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Mẫu đánh giá công chức dành cho nhân viên

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho nhân viên là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường của nhân viên công chức. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Phó Hiệu trưởng

PHÒNG GD&ĐT …….

TRƯỜNG THCS ……………………

______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm học 20…. – 20….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: …………. Hệ số lương: ………………..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Tổ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm