Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đánh giá thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện

Đánh giá thực hiện chi cân đối ngân sách
49

Đánh giá thực hiện chi cân đối ngân sách

Mẫu đánh giá về việc thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện

Mẫu đánh giá về việc thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện là mãu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về việc thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đánh giá thực hiện chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh

Mẫu đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp tỉnh

Mẫu đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện

Nội dung cơ bản của mẫu đánh giá về việc thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện như sau:

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM…

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên đơn vị (1)

Dự toán chi NSĐP năm…..

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (2)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG SỐ

1

Huyện A

2

Quận B

3

Thành phố C

4

Thị xã D

5

……..

6

Xã A

7

Phường B

Ghi chú: (1) Chi ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; chi ngân sách huyện chi tiết đến từng xã

(2) Theo quy định tại Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Mẫu đánh giá về việc thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện

Mẫu đánh giá về việc thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm