Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra

Bảng danh mục các nghiên cứu được giám sát, kiểm tra
42

Bảng danh mục các nghiên cứu được giám sát, kiểm tra

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra là mẫu bảng danh mục được lập ra để ghi chép về danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra. Mẫu nêu rõ thông tin của các nghiên cứu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh mục sinh phẩm, thuốc hóa dược chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc

Mẫu danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc

Mẫu danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
————–

DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ GIÁM SÁT, KIỂM TRA TRONG 12 THÁNG VỪA QUA TÍNH ĐẾN NGÀY LẬP DANH MỤC

(TỪ THÁNG …./20… ĐẾN THÁNG …/20…)

STT

Tên nghiên cứu

Chủ nhiệm đề tài

Cơ quan chủ trì

Cấp quản lý

Ngày giám sát, kiểm tra

Tổng số nghiên cứu được giám sát trong năm: ……….. nghiên cứu

…………., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm